PL EN


2013 | 1(27) | 77–88
Article title

Polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1833–1914

Title variants
EN
Foreign Policy of Spain In the Years 1833–1914
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to study the role of Spain on the international arena in the second half of the 19th century and beginning of the 20th century. The discussed research problems aim at answering the following questions: (1) How had the Spain’s inner conflict, connected with the succession of Isabella II, influenced external relations with the country?; (2) What international consequences had September Revolution and short reign of Victor Amadeus II of Sabauda brought?; (3) How had the international community responded to creation of the first Spanish Republic?; (4) What had the reorientation of Spanish Foreign Policy after the Catastrophe of 1898 depended on? The article was written using the method of references analysis and criticism, as well as comparative analysis of available, mainly Spanish, publications.
PL
Celem poniższego artykułu jest zbadanie roli, jaką odegrała Hiszpania na arenie międzynarodowej w drugiej połowie XIX w. oraz na początku wieku XX. Podjęto problemy badawcze, zmierzające do odpowiedzi na następujące pytania: (1) Jak konflikt wewnętrzny w Hiszpanii, związany z sukcesją Izabeli II, wpłynął na relacje zewnętrzne tego państwa?; (2) Jakie skutki międzynarodowe przyniosły Rewolucja Wrześniowa oraz krótkie panowanie Amadeusza Sabaudzkiego?; (3) Jak społeczność międzynarodowa zareagowała na utworzenie Pierwszej Republiki Hiszpańskiej?; (4) Na czym polegała reorientacja hiszpańskiej polityki zagranicznej po tzw. Katastrofie roku 1898? Przy pisaniu artykułu wykorzystano metody analizy i krytyki źródeł oraz analizę porównawczą dostępnych, głównie hiszpańskojęzycznych, publikacji.
Year
Issue
Pages
77–88
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Instytut Europeistyki, WDiNP, Uniwersytet Warszawski
References
 • Tuñón de Lara M., Schyłek starego reżimu i utworzenie liberalnego państwa burżuazyjnego, [w:] Historia Hiszpanii, M. Tuñón de Lara, J. Valdeón Baruque, A. Domínguez Ortiz (red.), Kraków 1997.
 • Vilar J.B., España en la Europa de los nacionalismos: entre pequeña nación y potencia media (1834–1874), [w:] La política exterior de España (1800–2003), J.C. Pereira (red.), Barcelona 2003.
 • Olivié F., La herencia de un Imperio roto, Madrid 1999.
 • Pereira J.C., Introducción al estudio de la política exterior de España (siglos XIX y XX), Madrid 1983.
 • Tuñón de Lara M., Moderantyzm i interesy. Państwo centralistyczne (1844–1854), [w:] Historia Hiszpanii, M. Tuñón de Lara, J. Valdeón Baruque, A. Domínguez Ortiz (red.), op. cit.
 • F. Suárez, La polémica en torno al convenio de 1845 entre el estado español y la Santa Sede, [w:] Las relaciones internacionales en la España contemporánea, J.B. Vilar (red.), Murcia 1989.
 • Pereira Rodriguez T., El factor trabajo en la explotación española de los territorios del Golfo de Guinea: liberianos en Fernando Poo durante el primer tercio del sigmo XX, [w:] Las relaciones internacionales..., J.B. Vilar (red.), op.cit.
 • Rubio J., El tránsito del siglo XIX al XX. Del desastre de 1898 al principio del reinado de Alfonso XIII, Madrid 2011.
 • Martinez Mercader J., Las relaciones diplomáticas durante la regencia de Espartero (1840–1843), [w:] Las relaciones internacionales..., J.B. Vilar (red.), op.cit.
 • Alvárez Gutierrez L., Un informe de la Marina Alemana sobre la cuestión de Cuba, en 1873, [w:] Las relaciones internacionales..., J. B. Vilar (red.), op.cit.
 • Vilar J.B., Las relaciones internacionales de la España isabelina: precisiones conceptuales y anotaciones bibliográficas (1833–1868), [w:] Las relaciones internacionales..., J. B. Vilar (red.), op cit.
 • Martínez Carreras J.U., La política exterior española durante la Restauración, 1875–1931, [w:] Las relaciones internacionales..., J.B. Vilar (red.), op.cit.
 • Torre del Río R de la., Recogimiento, crisis del 98 y nueva orientación internacional (1875–1914), [w:] La política exterior..., J.C. Pereira (red.), op.cit.
 • Meléndez L., Cánovas y la política exterior española, Madrid 1944.
 • Powell Ch.T., Las relaciones exteriores de España, 1898–1975, [w:] Las relaciones exteriores de la España democrática R. Gillespie, F. Rodrigo, J. Story (red.), Madryt 1995.
 • Pardo R., La política norteamericana, [w:] La política exterior de España en el siglo XX, F. Portero (red.), Madryt 2003.
 • Robles Muñoz C., La política exterior de España. Una política mediterránea,occidental y de Paz (1899–1905), Madryt 2006.
 • Robles Muñoz C., La política exterior de España. Junto a las naciones occidentales (1905–1914), Madryt 2006.
 • Torre del Río R. de la, En torno al 98. Ingleses y españoles en el Pacífico, [w:] Las relaciones internacionales..., J.B. Vilar (red.), op.cit.
 • Niño A., Política de alianzas y compromisos coloniales para la «regeneración» internacional de España, 1898–1914, [w:] La política exterior de España en el siglo XX, J. Tusell, J. Avilés, R. Pardo (red.), Madryt 2000.
 • Moradiellos E., La política europea, 1898–1939, [w:] La política exterior…, F. Portero (red.), op.cit.
 • Marín Castán M.F., La política exterior española entre la crisis de 1898 y la dictadura de Primo de Ribera, [w:] La política exterior española en el siglo XX, R. Calduch (red.), Madryt 1994.
 • Conferencia de Algeciras, [w:] Diccionario de relaciones internacionales y política exterior, J.C. Pereira (red.), Barcelona 2008.
 • Rosas Ledezma E., Las «Declaraciones de Cartagena» (1907): significación en la política exterior de España y repercusiones internacionales, „Cuadernos de historia moderna y contemporánea” 2/1981.
 • Seco Serrano C., Alfonso XIII y la diplomacia española de su tempo, [w:] Corona y diplomacia. La monarquía en la historia de las relaciones internacionales, Madrid 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-347e55e4-2d3e-4e67-b994-a28bc27f2ca5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.