PL EN


2012 | 1(2) | 118-125
Article title

Styl „Księgi Henrykowskiej”

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
118-125
Physical description
Contributors
References
 • Fabiusz Kwintylian M., Kształcenie mówcy, tłum. i oprac. M. Brożek, Wrocław 1951
 • Liber fundationis claustri sancte Marie Virginis in Heinrichow, czyli Księga henrykowska, wyd. J. Matuszewski, S Rospond., tłum. R. Grodecki, Wrocław 1991.
 • Schlesisches Urkundenbuch, t. I, ed. H. Appelt, Graz – Wien – Köln 1968.
 • Cetwiński M., Bóg, szatan i człowiek w „Księdze henrykowskiej”, Nasza Przeszłość 83 (1994), s. 77-91.
 • Cetwiński M., Corizabant mulieres et puelle in pomerio nostro. „Księga henrykowska” o słabościach natury ludzkiej, [w:] Mudus hominis – cywilizacja, kultura, natura, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2007, s. 221-229.
 • Cetwiński M., Formularz dokumentów a opis rzeczywistości w „Księdze henrykowskiej”, [w:] Formuła, archetyp, konwencja w źródłach historycznych, red. A. Górak, K. Skupieński, Lublin–Radzyń Podlaski–Siedlce 2006, s. 73-82.
 • Cetwiński M., Klasztor w oczach sąsiadów. Ze studiów nad „Księgą henrykowską”, [w:] Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej, red. J. Dobosz, A.M. Wyrwa, Poznań 2000, s. 696-704.
 • Cetwiński M., „Nowy Izrael”. „Księga henrykowska” i kształtowanie poczucia wspólnoty mnichów z Henrykowa, [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, red. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 71-76.
 • Górecki P., Pamięć, forma literacka a tworzenie przeszłości: opat Piotr z Henrykowa jako dziejopis i doradca prawny, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 60 (2000), s. 7-16.
 • Falenciak J., Studia nad prawem rzymsko-kanonicznym w „Księdze henrykowskiej”, Wrocław 1966.
 • Kiersnowski R., Życie codzienne na Śląsku w wiekach średnich, Warszawa 1977.
 • Matuszewski J., Najstarsze polskie zdanie prozaiczne. Zdanie henrykowskie i jego historyczne tło, Wrocław 1981.
 • Smitmans A., Cud, [w:] Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1994, szpalta 196.
 • Uruszczak W., Władza książęca, wiece sądowe i prawo własności na Śląsku w XIII w. w świetle Księgi henrykowskiej, Czasopismo Prawno-Historyczne LIV (2002), s. 83-103.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34843607-9b9a-4e06-95ae-36b1f20f87b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.