PL EN


2017 | 3(34) | 249-267
Article title

Działania promocyjne, komunikacja wewnętrzna i opinie studentów dotyczące funkcjonowania WSGE. Raport z badań

Content
Title variants
EN
Promotion activities, internal communication and students’ opinions on the functioning of University of Euroregional Economy. Research report
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the results of the research and an in-depth analysis of the survey on the students’ opinions of the University of Euroregional Economics about the university, preferred communication modes and promotional activities directed at increasing interest in the university. Due to the lack of information on how students perceive the university, it was important to first investigate this issue. An important element was also learning what kind of contacts with the university are most effective. Another very important aspect of the questionnaire was to examine the students’ opinions on building the image of the university and the promotion tools used so far. One of the key issues raised in the questionnaire was the question about activities the university should undertake to increase the number of candidates. An important element was also to learn about the most effective way of presenting the educational offer of the university and the ways of its popularization.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań i pogłębioną analizę ankiety na temat opinii studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej o uczelni, preferowanej komunikacji z uczelnią oraz działań promocyjnych skierowanych na zewnątrz w celu zwiększenia zainteresowania uczelnią. Ze względu na brak dużej ilości informacji na temat tego, jak studenci postrzegają uczelnię, w pierwszej kolejności istotne było zbadanie tej kwestii. Ważnym elementem z tym związanym było także poznanie, jakiego rodzaju kontakty z uczelnią są najbardziej skuteczne. Drugim bardzo ważnym aspektem ankiety okazało się zbadanie opinii studentów dotyczącej budowania wizeruneku uczelni oraz stosowanej do tej pory promocji (Kotler, 2012). Jednym z zasadniczych zagadnień poruszonych w ankiecie było pytanie dotyczące działań, jakie miałaby podjąć uczelnia, aby zwiększyć liczbę osób zainteresowanych podjęciem studiów w uczelni. Ważnym elementem było też poznanie najskuteczniejszego sposobu przedstawienia oferty edukacyjnej uczelni, a także jej popularyzacja (Antczak, 2011).
Keywords
Year
Issue
Pages
249-267
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, from28@wp.pl
  • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
References
  • Antczak, B. (2015). Statystyka i demografia… Strach ma wielkie oczy, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753550.
  • Antczak, B. (2011). Usługi edukacyjne – rynek taki jak inne?, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753123.
  • Kotler, P. (2012). Marketing, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 9788375106169.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34883cee-6fc5-4936-b827-1d643dfc0d68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.