PL EN


2017 | 477 | 220-231
Article title

Zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego – przegląd literaturowy wyników dotychczasowych badań w przestrzeni europejskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przybliża problematykę efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Jego głównym celem jest porównanie wyników – uzyskanych dzięki zastosowaniu nieparametrycznej metody Data Envelopment Analysis (DEA) – w ocenie efektywności wydatków publicznych. Autorzy dokonali przeglądu dotychczasowych badań na przykładzie ośmiu europejskich państw. Stosownie do przyjętego celu pracy w pierwszej kolejności scharakteryzowano kategorię wydatków jako finalnego efektu obranej przez jednostkę samorządu terytorialnego polityki fiskalnej. W dalszej części omówiono założenia metody DEA oraz możliwości wykorzystania jej do pomiaru efektywności. Zgodnie z twierdzeniem, że kierunki wydatkowania środków publicznych na realizację zadań określane powinny być w sposób planowy i celowy, a struktura ich rozdysponowania obrazuje preferencje władz co do stopnia realizacji zadań publicznych i społecznych, interpretacją objęto analizę zmiennych wyjściowych oraz sformułowano uogólnione wnioski z badań.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3489fb1d-f78a-4188-b052-16e57a156392
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.