PL EN


2016 | 14 | 165-190
Article title

Książka sportowa na polskim rynku wydawniczym w latach 1989–1995

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule scharakteryzowano rynek wydawniczy książki sportowej w latach 1989-1995. Celem artykułu była odpowiedź na pytanie, jak wyglądał rynek wydawniczy książki sportowej po zmianach ustrojowych w 1989 roku oraz które wydawnictwa wydawały książki związane ze sportem i do jakich zagadnień, tematów oraz dyscyplin sportowych sięgano najczęściej? Na podstawie analizy zawartości „Przewodnika Bibliograficznego” z lat 1989–1995, zamieszczonej w aktualizowanej bazie danych bibliograficznych Biblioteki Narodowej, obliczono liczbę wydanych książek sportowych. Z badań wynika, że w tych latach wydano 583 pozycje, z czego 272 wydały wydawnictwa uczelni wyższych, 98 wydawnictwa państwowe, 74 wydawnictwa organizacji, stowarzyszeń i klubów sportowych, 139 wydawnictwa prywatne. W pracy ukazano również tematykę książek sportowych. Dotyczyła ona głównie teorii sportu oraz humanistycznych, medycznych i przyrodniczych aspektów sportu i kultury fizycznej oraz różnych dyscyplin sportowych. Z analizy tematycznej wynika, że najwięcej książek dotyczyło piłki nożnej oraz igrzysk olimpijskich
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Biblioteka Główna
References
 • Apiecionek, Cz., Książka, [w:] Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999, red. W. Kuczyński, Warszawa 1999, s. 314-315.
 • Bałtowski, M., Miszewski, M., Transformacja gospodarcza w Polsce, Warszawa 2007.
 • Braun, J., Bilans dziesięciolecia, [w:] Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999, red. W. Kuczyński, Warszawa 1999, s. 386-387.
 • Dąbrowska E., Polemika wokół egzemplarza obowiązkowego w latach 1989–2009. „Biblioteka” 2012, nr 16, s. 141.
 • Dobrołęcki, P., Krótko o historii. Od końca II wojny do lat dziewięćdziesiątych, [w:] red. P. Dobrołęcki, Dwudziestolecie wolnego rynku książki w Polsce 1989-2009, Warszawa 2010, s. 25-27.
 • Gomułka, S., Rok 1989, [w:] Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999, red. W. Kuczyński, Warszawa 1999, s. 464-465.
 • Klukowski, B., Książka w świecie współczesnym, Warszawa 2003.
 • Klukowski, B., Tobera, M., Przekształcenia i zaniechania. Oficyny państwowe i prywatne w początkach transformacji (1989-1995), [w:] red. P. Dobrołęcki, Dwudziestolecie wolnego rynku książki w Polsce 1989-2009, Warszawa 2010, s. 13-21.
 • Klukowski, B., Tobera, M., W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989-1995), Warszawa 2013.
 • Lipiec, J., Pożegnanie z Olimpią, Kraków 2007.
 • Lipoński, W., Humanistyczna Encyklopedia Sportu”. Warszawa 1987, s. 312.
 • „Przewodnik Bibliograficzny” [on-line] [dostęp: 15.03.2016]. Dostępny w: http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=23.
 • PD [P. Dobrołęcki], DD [D. Dobrołęcka], Błyskawiczna reakcja. Wydawnictwa w latach 1989-1995, [w:] red. P. Dobrołęcki, Dwudziestolecie wolnego rynku książki w Polsce 1989-2009, Warszawa 2010, s. 38-50.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz.U. 2010, nr 127, poz. 857)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://sbsp.up.krakow.pl/article/view/3480
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-348b9c14-9abc-4f51-9c5f-8b543dcd40dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.