PL EN


2017 | 1(5) | 233-250
Article title

Ku budowie nowych Niemiec – państwo i jego idea w doktrynie socjalizmu narodowego Ottona Strassera

Content
Title variants
EN
Towards the new Germany - the State and its Vision in the Doctrine of Otton Strassers National Socialism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Otton Strasser był przywódcą lewicowej frakcji NSDAP. W 1930 roku w skutek różnic doktrynalnych oraz powstałych na tym tle konfliktów personalnych opuścił partię. Wraz ze swoimi zwolennikami założył Czarny Front. Opracował doktrynę narodowego socjalizmu odmienną od rasistowskich wizji zwolenników Hitlera. Chciał zbudować silne, organiczne, socjalistyczne Niemcy oparte na dumie narodowej i regionalnej. Federalne państwo będące jednym z liderów zjednoczonej, narodowej Europy.
EN
Otto Strasser was a leader of the leftwing fraction of the NSDAP. In 1930, due to doctrinal differences and personal conflicts he left the party. Along with his followers he founded the Black Front. He developed the doctrine of national socialism different from the racist vision of Hitler’s followers. He wanted to build strong, organic, socialist Germany based on national and regional pride. Federal State which would have been one of the leaders of united, national Europe.
Year
Volume
Pages
233-250
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Bartsh Gunter. 1990. Zwischen drei Stuhlen. Otto Strasser eine Biografie. Koblenz: Verlag Siegfried Bublies.
 • Czapliński Władysław, Galos Adam, Korta Wacław. 1991. Historia Niemiec. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich.
 • Cygański Mirosław. 1985. Narodowosocjalistyczna lewica w NSDAP (1925–1930) i jej sukcesor Czarny Front (1930–33). W Faszyzm niemiecki z perspektywy półwiecza, red. Antoni Czubiński. Poznań: WNUAM.
 • Cygański Mirosław. 1987. Czarny Front Otto Strassera w walce z III Rzeszą. W Z badań na dziejami opozycji antyhitlerowskiej w Niemczech, red. Antoni Czubiński. Poznań: WNUAM.
 • Goebbels Joseph. 2013. Dzienniki t. 1 1923–1939. Warszawa: Świat Książki
 • Krzyżaniak Wojciech. 1986. Zorganizowana skrajna prawica w RFN 1949–1980. Poznań: WUAM.
 • Kuhl Reinhard. 1966. Die Nationalsozialistische Linke 1925–1930. Meissenheim am Glan: Verlag Anton Hain.
 • Moreau Patrick. 1984. Nationalsozialismus von links. Die „Kampfgemeinschaft Revolutionärer Nationalsozialisten” und die „Schwarze Front“Otto Strassers 1930–35. Stuttgart: Deutsche Verlags Anstalt.
 • Reed Douglas. 1953. Prisoner of Ottawa. London: Jonathan Cape.
 • Reed Douglas. 1940. Nemesis? The story of Otto Strasser. London: Jonathan Cape.
 • Stern Michael, Strasser Otton. 1943. Flight from terror. National Travel Club, New York.
 • Strasser Otton. 2013. Deutschland Erneurung. Hanau: Verlag Haan + Herschen, Otton.
 • Strasser Otton.1940. Germany Tomorrow. London: Jonathan Cape.
 • Strasser Otton.1940. Hitler and I. Cambridge: Riverside Press.
 • Strasser Otton. 1969. Mein Kampf. Frankfurt am Main: Heinrich Heine Verlag.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-348ddb71-e1b9-4111-b6a3-763555600202
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.