PL EN


Journal
2013 | 1 | 75–85
Article title

Sexual behaviour of women in pregnancy

Content
Title variants
PL
Zachowania seksualne kobiet w ciąży
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: In the up-to date Polish literature there is a small number of research available on the sexuality during pregnancy, therefore, the aim of this study was to analyse the sexual behaviour of pregnant women and to identify factors affecting the development of selected sexual preferences. Material and Methods: The studied group consisted of 100 women. The respondents were in the third trimester of pregnancy or immediately after birth, living in and around Łańcut. As a method it was used the author’s questionnaire combined with questions derived from the standardized questionnaire FSI-Female Sexual Function Index. Results: As for the requested group, 67% of respondents felt sexually attractive during pregnancy. The main motivators for making intercourse during pregnancy included: achievement of pleasure, intimacy with the partner, avoidance of husband’s dissatisfaction (p = 0.0001). The level of satisfaction coming from emotional closeness with the partner during sexual activity depends on the length of marriage experience (p = 0.0182) – the shorter, the bigger satisfaction of intimacy. The main reason for decrease in sexual activity in the second trimester is fatigue, and it concerned 70% of respondents. The positions preferred during intercourse by respondents in the third trimester of pregnancy were standing, lateral, posterior (p = 0.0009). Conclusions: The study indicates that the vast majority of women are satisfied with their sexual activity during pregnancy. Determinants of this activity are: age of respondents, length of marriage, occurrence of pregnancy symptoms , period of pregnancy together with the selfevaluation of their physical condition.
PL
Wstęp: W dotychczasowym piśmiennictwie polskim dostępna jest niewielka liczba prac dotyczących seksualności kobiet w ciąży, dlatego celem pracy było poznanie zachowań seksualnych kobiet ciężarnych oraz identyfikacja czynników mających wpływ na kształtowanie się wybranych preferencji seksualnych. Materiał i metoda: Materiał stanowiło 100 kobiet będących w III trymestrze ciąży lub bezpośrednio po porodzie, zamieszkujących Łańcut i okolice. Metodą zastosowaną był autorski kwestionariusz ankiety połączony z pytaniami pochodzącymi ze standaryzowanego kwestionariusza FSI- Female Sexual Function Index. Wyniki: W badanej grupie 67% respondentek czuło się atrakcyjnymi seksualnie w ciąży. Główne motywatory do podejmowania współżycia w ciąży to: osiągnięcie przyjemności, bliskości z partnerem, uniknięcie niezadowolenia męża (p = 0,0001). Poziom zadowolenia z emocjonalnej bliskości z partnerem podczas aktywności seksualnej zależy od długości stażu małżeńskiego (p = 0,0182) – im krótszy, tym większe zadowolenie z życia intymnego. Główną przyczyną obniżenia aktywności seksualnej w II trymestrze jest zmęczenie, dotyczyło ono 70% badanych. Pozycjami preferowanymi przez ankietowane w III trymestrze ciąży były: stojąca, boczna, tylna (p = 0,0009). Wnioski: Przeprowadzone badania wskazują na to, iż zdecydowana większość kobiet jest zadowolona ze swojej aktywności seksualnej w ciąży. Czynnikami determinującymi tę aktywność są: wiek badanych, długość stażu małżeńskiego, odczuwane dolegliwości ciążowe, okres ciąży i połączona z tym ocena swojej sprawności fizycznej.
Journal
Year
Issue
1
Pages
75–85
Physical description
Contributors
author
  • Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, baranna09@tlen.pl
  • Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
author
  • Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-348e18bb-1931-4106-81f0-60595d194b25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.