PL EN


2019 | 2 (11) | 77-96
Article title

„Pomnijż dzieła rycerskie, jakoć smakowały […]” – edycja krytyczna listów poetyckich Daniela Koźmickiego i Andrzeja Zborowskiego

Authors
Content
Title variants
EN
“Remember the knights’ deeds that you once liked […]” - critical edition of poetry letters of Daniel Koźmicki and Andrzej Zborowski
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses poetic letters of hussar comrades Daniel Koźmicki and Andrzej Zborowski. The presented subject concerns the perception of marriage by the seventeenth-century military men and it is an attempt to confront the then popular views with the image emerging from the cited letters. The article is accompanied by the edition of two unpublished letters from the silva by Bogusław Kazimierz Maskiewicz, preserved in the collection of the Jagiellonian Library.
Year
Volume
Pages
77-96
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
author
References
 • Druszkiewicz, S.Z. (2001). Pamiętniki 1648–1697. Oprac. M. Wagner. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Koźmicki, D. (BJ 217/61). [List Daniela Koźmickiego do Andrzeja Zborowskiego]. Rkps Biblioteki Jagiellońskiej. Sygn. 217/61 (k. 156r–157r).
 • Morsztyn, H. (2014). Wiersze padewskie. Oprac. R. Grześkowiak. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
 • Zborowski, A. (BJ 217/61). Je[go] M[oś]ci Panu Danijelowi z Koźmic Koźmickiemu, podczaszemu oszmiańskiemu, opiniją replikuje życzliwy brat i sługa, Andrzej z Zborowa Zborowski etc. Rkps Biblioteki Jagiellońskiej. Sygn. 217/61 (k. 157v–159r).
 • Ciszewska, M. (2016). Tuliusz domowy. Świeckie oratorstwo szlacheckie kręgu rodzinnego (XVII–XVIII wiek). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
 • Jarczykowa, M. (2019). Husarskie zabawy piórem. Obraz towarzystwa rycerskiego w wierszach z rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej. Rocznik Lituanistyczny, 5, 211–232.
 • Kuchowicz, Z. (1982). Miłość staropolska. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
 • Kuchowicz, Z. (1992). Człowiek polskiego baroku. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
 • Kuchta J. (2011). W godności i w cnoty dojrzałe – o wzorcu panny, żony i dobrego małżeństwa w literaturze okolicznościowej XVII–XVIII wieku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, 10, 57–65.
 • Łopatecki, K. (2014). Związki małżeńskie i pozamałżeńskie w armii koronnej i litewskiej w XVI i XVII stuleciu – prawo i stan faktyczny. Miscellanea Historico-Iuridica, 13 (2), 47–71.
 • Niesiecki, K. (1840). Herbarz polski. T. 5. Wyd. J.N. Bobrowicz. Lipsk: Breitkopf i Hærtel.
 • Niesiecki, K. (1845). Herbarz polski. T. 10. Wyd. J.N. Bobrowicz. Lipsk: Breitkopf i Hærtel.
 • Paprocki, B. (1858). Herby rycerstwa polskiego. Wyd. K.J. Turowski. Kraków: Wydawnictwo Biblioteki Polskiej.
 • Poplatek, J. (1936). Błogosławiony Andrzej Bobola Towarzystwa Jezusowego. Życie – męczeństwo – kult. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.
 • Sajkowski, A. (1961). Wstęp. W: Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów (wiek XVII) (s. 19–90). Oprac., wstęp i przypisami opatrzył A. Sajkowski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Srogosz, T. (2018). Życie codzienne żołnierzy armii koronnej i litewskiej w XVII wieku. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V.
 • Szuman, H.A., Cyrankowski, J. (1938). Św. Andrzej Bobola T.J. Misjonarz i męczennik, prorok i patron Polski. Starogard: Nakładem ks. prał. Szumana, czcionkami Drukarni i Księgarni sp. z o. odp. w Pelplinie.
 • Trębska, M. (2008). Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-348e6371-682c-46aa-8822-c2985400d19a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.