PL EN


2015 | 62 | 7: Teologia ekumeniczna | 137-157
Article title

Polemics of Arsenii Matseevich

Authors
Title variants
PL
Polemiki Arseniusza Maciejewicza
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Arsenii Matseevich, an important ecclesiastical figure, defended the doctrine of Orthodox Church from schismatics, in particular, from attacks of Ioasif, who, among others, wanted to abolish the Orthodox priesthood. Matseevich was also involved in polemics with Lutherans who criticized Iavorskii’s monumental The Rock of faith. The article discusses arguments Matseevich used against schismatics and Lutherans. Matseevich was an isolated vocal voice that opposed the idea of secularization of the Church. The article describes arguments he used to retain the dignity of the Church and even to restore it to the former glory. For all his efforts Catherine II put him in prison where he died.
PL
Arseniusz Maciejewicz, ważna postać w historii Kościoła, bronił doktryny prawosławnej przed schizmatykami, w szczególności przed atakami Joasifa, który, między innymi, pragnął znieść kapłaństwo prawosławne. Maciejewicz był również zaangażowany w polemiki z luteranami, którzy krytykowali monumentalne dzieło Stefana Jaworskiego Kamień wiary. Niniejszy artykuł prezentuje argumenty Maciejewicza przeciw schizmatykom i luteranom. Maciejewicz był odosobnionym głosem przeciwko sekularyzacji dóbr kościelnych przeprowadzanej przez Katarzynę II. Artykuł przedstawia argumenty Maciejewicza użyte celem zachowania godności Kościoła, a nawet przywrócenia jego dawnej świetności. Z powodu swych starań Maciejewicz został osadzony w więzieniu, gdzie też zmarł.
Contributors
author
References
 • Brückner, Alexander. Katharina die Zweite. Berlin: Grote’sche Verlagsbuchhandlung, 1883.
 • Григорьев, Антон Борисович. “Загадки сочинения ‘Молоток на книгу «Камень веры»’.” Филаретовский альманах 8 (2012).
 • (Дзюбан) Диомид. Митрополит Арсений (Мацеевич): Историко-религиозный очерк. Москва: Зеркало, 2001.
 • Добротворский, Иван Михайлович. “Об Арсении Мациевиче как обличителе раскола.” „Православный собеседник” 3 (1861), 349–93.
 • Иконников, Владимир Степанович. “Арсений Мацеевич, историко-биографический очерк.” Русская Старина 26 (1879).
 • Карташев, Антон Владимирович. Очерки по истории Русской Церкви. Paris: YMCA-Press, 1959.
 • Корсак, Іван Феодосійович Таємниця святого Арсенія: Роман-есей. Луцьк: ПВД Твердиня, 2008.
 • Мацеевич, Арсений. Возражение на пашквиль лютеранский называемый молоток на книгу Камень веры, manuscript, Москва: Русская Госсударственная Библиотека, фонд 173.I.
 • [Мацеевич], Арсений. Дополненное обличение неправых и лжесловесных ответов раскольнических. Описание документов и дел хранящихся в архиве Святейшего правительствующего синода, vol. 1, cols. ccccxviii-ccccxxxvi. Санкт-Петербург: Синодальная типография, 1868–1914.
 • Madariaga, Isabel de: Russia in the Age of Catherine the Great. New Haven: Yale University Press 1981.
 • Massie, Robert K. Catherine the Great: portrait of a woman. New York: Random House, 2011.
 • Полное собрание законов Российской Империи, vols. 1–45. Санкт-Петербург: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.
 • Попов, Михаил Степанович. Арсений Мацеевич, митрополит Ростовский и Ярославский. Санкт-Петербург, 1905 (republished as Изгнанный правды ради: жизнь святителя Арсения (Мацеевича). Москва: Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001).
 • Снегирев, Иван Михайлович. Арсений Мациевич, митрополит ростовский и ярославский. Москва: типография Бахметева, 1862.
 • Troyat, Henri. Catherine the Great. Nuffield: Aidan Ellis, 1978.
 • “«Увещание к раскольнику» Арсения Мациевича, бывшего митрополита Ростовского: Увещание бывшему Мошемского монастыря игумену Иоасафу [1734].” Православный собеседник 3 (1861): 182–205, 295–334, 413–450.
 • Чистович, Иларион Алексеевич. Феофан Прокопович и его время. Санкт-Петербургъ: Императорская Академия Наук, 1868.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34909ff2-32a7-4bda-bd60-3a38e0511c00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.