PL EN


2018 | 3(267) | 50-76
Article title

Mitologizacje, ceremonie, apoteozy. Piłsudski i Legiony w teatrze krakowskim

Title variants
EN
Mythologisations, Ceremonies, Apotheoses. Piłsudski and the Legions in Cracow Theatre
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Cracow theatre played a special part in the Polish ritual of passage from subjugation to independence in 1918 and soon became an object of intense mythologizing itself. Its origins can be traced back to the premieres of Polish Romantic theatre staged in Cracow and the influence exerted by Stanisław Wyspiański who used the language of myths and the symbolism of remnants, being also a deconstructivist who redefined the dominant tropes, legends, and symbols of his time. When there was a need to create new myths at the time of building the Second Polish Republic, Wyspiański and the Romantics provided the inspiration as well. The legend of Józef Piłsudski as the national saviour and the myth of “holly” Legions became key ingredients of the new narrative. The article describes how they functioned in the Cracow theatre until the outbreak of the Second World War. Piłsudski was fashioned to be the new “Spirit King” from the Król-Duch poem by Słowacki and the new Konrad from Mickiewicz’s Dziady (‘Forefathers Eve’) and Wyspiański’s Wyzwolenie (‘Liberation’). The process of mythologizing, which intensified after the coup in May 1926, spread all over town, and all over the country, taking over public emotions and public spaces to celebrate Piłsudski and the Legions in great public performances. The burial of Juliusz Słowacki’s remains, brought over from France to be interred in the Wawel Cathedral, and then the monumental funeral of Piłsudski where a similar rite was observed served the same mythologizing purpose. The last event of this kind was a monumental outdoor staging of Hymn na cześć oręża polskiego (‘A Hymn to the Polish Armed Forces’) by Ludwik Hieronim Morstin at the Wawel Castle in August 1939. The three performances froze historical time, as it were, turning it into a cyclic funerary ritual and holiday.
Year
Issue
Pages
50-76
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • E. Adamczyk, Społeczność Krakowa i jej życie, [w:] Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1918–1939, red. J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków 1997.
 • J. Cisek, Józef Piłsudski w Krakowie, Kraków 2003.
 • F. Ziejka, W kręgu mitów polskich, Kraków 1977.
 • D. Kosiński, Teatra polskie. Historie, Warszawa 2010.
 • E. Partyga, Wiek XIX. Przedstawienia, Warszawa 2017.
 • D. Poskuta-Włodek, Dzieje teatru w Krakowie w latach 1918–1939. Zawodowe teatry dramatyczne, Kraków 2012.
 • D. Poskuta-Włodek, Polskie teatry przesiedleńcze, uchodźcze, frontowe oraz akcje teatralne podczas I wojny światowej, kampanii polsko-bolszewickiej i plebiscytów, [w:] I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia, red. A. Jamrozek-Sowa, Z. Ożóg, A. Wal, Rzeszów 2016
 • D. Poskuta-Włodek, Trzy dekady z dziejów sceny. Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie w latach 1914–1945, Kraków 2001.
 • D. Ratajczak, Święte legiony. Rzecz o mechanizmach sakralizacji w dramacie popularnym lat dwudziestych, [w:] Popularny dramat i teatr religijny w Polsce, red. I. Sławińska i M. B. Stykowa, Lublin 1990.
 • D. Sajewska, Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja teatru wielkiej wojny, Warszawa 2016.
 • M. Wosiek, Polskie teatry wojskowe, „Pamiętnik Teatralny” 1980 z. 1.
 • W. Wójcik, Nadzieje i złudzenia. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej, Katowice 1978
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-349273de-e43f-40eb-9196-93eb8a9a3a40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.