PL EN


2014 | 7 | 1(22) | 163-175
Article title

Konkurencyjność i innowacyjność jako wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Wdrażanie innowacji w sektorze MSP staje się koniecznością. Różne mogą być rodzaje wprowadzanych rozwiązań czy też skala nowatorstwa, jednak można zaryzykować tezę, że osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku nie będzie w przyszłości możliwe, jeśli nie będzie się innowatorem w jakiejś dziedzinie. Innowacyjność została uznana jako jeden z przejawów przedsiębiorczości, natomiast innowacje za warunek niezbędny dla przetrwania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
References
 • Allen J.A., Scientific innovation and industrial prosperity, Longan. London 1966
 • Caputa W., Szwajca D., Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, CeDeWu. Warszawa 2010
 • Dyduch W., Innowacyjność organizacji – istota, pomiar I powiązanie z efektywnością
 • Furman J.L., Porter M.E., Stern S., The determinants of national innovative capacity, „Research Policy” 2002, nr 31
 • Hodgetts R., Kuratko D., Effective Small Business Management, The Dryden Press. Orlando 1992
 • Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin. Warszawa 2006
 • Jasiński A.H., Innowacje I transfer techniki w procesie transformacji, Difin. Warszawa 2006
 • Juchnieiwcz M., Grzybowska B., Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP. Warszawa 2010
 • Kamerschen D. R., McKenzie R. B., Nardinelli C., Ekonomia. Gdańsk 1991
 • Paluchowski P., Strategiczne zarządzanie fachowcami w kontekście myślenia strategicznego małych i średnich firmach opartych na wiedzy na przykładzie Korbank Sp. z o.o., Media Press. Łódź 2010
 • Penc J., Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza „Placet”. Warszawa 1995
 • Piasecki B., Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersyteckie. Łódź 2002
 • Piecuch T., Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, C. H. Beck. Warszawa 2010
 • Pomykalski A., Innowacyjność podstawą sukcesu organizacji, Difin. Warszawa 2008
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Globalizacja, Konkurencja, Technologia informacyjna, PWN. Warszawa-Łódź 2001
 • Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC. Warszawa 1998
 • Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC. Warszawa 1998
 • Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2009
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN. Warszawa 1960
 • Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C. H. Beck. Warszawa 2003
 • Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko S., Brdulak J., Chinowska K., Systemy wspierania, innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP. Warszawa 2003
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-349337e7-c49b-4526-9a7e-192f18d85f28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.