PL EN


2014 | 9 | 223-236
Article title

Idea edukacji cielesnej w cyklu życia człowieka - postulat integralności

Content
Title variants
EN
THE IDEA OF PHYSICAL EDUCATION IN THE HUMAN LIFE CYCLE – DEMAND INTEGRITY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przegląd literatury z hasłem „ciało” daje odpowiedź na wątpliwość, że tak przyziemny, zdawałoby się, problem jest ciekawym polem dla naukowych dociekań. Ciało jest podstawowym miejscem i przestrzenią dla ludzkiego etosu, czyli tego co w najbardziej dobitny sposób jest ludzkie. Istotny zatem jest budowanie właściwej edukacji wychodzącej od ciała, edukacji ujmującej w swoich założeniach wszystkie sfery funkcjonowania człowieka: fizyczną, psychiczna (umysłową, emocjonalną), duchową, seksualną.
EN
Review of the literature with the concept „body“ gives the answer for the question that this problem is an interesting field for scientific inquiry. The body is the primary place and space for the human ethos, that is, what in the most emphatic way is human. Important, therefore, it is to build a proper education outgoing from the body, engaging education in their assumptions every spheres of human functioning: physical, psychological (mental, emotional), spiritual, sexual.
Contributors
 • Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Błajet P., Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2006.
 • Błajet P., Ciało w kulturze współczesnej. Wątki socjopedagogiczne, WSIiE TWP, Olsztyn 2005.
 • Cagigal J.M., Kształcenie człowieka cielesnego, [w:] P. Lengrand (red.), Obszary permanentnej samoedukacji, TWWP, Warszawa1995.
 • Chapman A.H., Leczenie zaburzeń emocjonalnych, PZWL, Warszawa 1973.
 • Erikson E., Dopełniony cykl życia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.
 • Erikson E., Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997.
 • Erikson E., Insight and responsability, Norton, New York 1964.
 • Erikson E., Tożsamość a cykl życia, Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 • Felstein I., Gerontoseksuologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 1972.
 • Hall C., Lindzey G., Teorie osobowości, PWN, Warszawa 1990.
 • Jaworska-Witkowska M., W stronę pedagogiki integralnej. Perygrynacje humanistyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Jaworska-Witkowska M., Ku kulturowej koncepcji pedagogiki Fragmenty i ogarnięcie, Impuls, Kraków 2009.
 • Jaworska-Witkowska M., Kwieciński Z., Nurty pedagogiki Naukowe, dyskretne, odlotowe, Impuls, Karków 2011.
 • Kielar B., Integralna wizja Kena Wilbera i jej zastosowanie w edukacji, Wydawnictwo Naukowe APS, Warszawa 2012.
 • Nalaskowski A., Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1989.
 • Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19–22 June 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948.
 • Starowicz-Lew Z., Długołęcka A., Edukacja seksualna, Świat książki, Warszawa 2006.
 • Wilber K., Krótka historia wszystkiego, Jacek Santorski & Co Wydawnictwo, Warszawa 2007.
 • Wilber K., Małżeństwo rozumu z duszą, Jacek Santorski & Co Wydawnictwo, Warszawa 2008.
 • Wilber K., Psychologia integralna. Świadomość, duch, psychologia, terapia, Jacek Santorski & Co Wydawnictwo, Warszawa 2000.
 • Witkowski L., Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, „Impuls”, Kraków 2011.
 • Witkowski L., Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka, Impuls, Kraków 2013.
 • Witkowski L., Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika. H. Eriksona, Wydawnictwo WIT-GRAF, Toruń 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-5903
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34933c90-2916-44b4-a1a1-1e7af0228946
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.