PL EN


2015 | 15/2 | 19-32
Article title

Trybunał Konstytucyjny – trzecia odsłona

Content
Title variants
EN
The Constitutional Tribunal – third installment
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest ogólne spojrzenie na trzy kolejne ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, z: 1985, 1997 i 2015 roku. Każda z nich osadzona jest w nieco odmiennych realiach ustrojowych. Pierwsza pochodzi jeszcze sprzed zmian ustrojowych w 1989 r., i po nich podlegała dostosowaniu do tworzonych dopiero zrębów ustroju demokratycznego. Druga jest efektem Konstytucji z 1997 r. i obszerniejszych regulacji w niej zawartych, odnoszących się do Trybunału Konstytucyjnego. Ostatnia, z roku 2015, to wynik analizy dorobku sądu konstytucyjnego, a w jego ramach zauważonej konieczności zmian lub korekt. Czas pokaże, czy zamiar ustawodawcy został osiągnięty.
EN
The article shows a  general overview on three acts dedicated to the Constitutional Tribunal, dating of 1985, 1997 and 2015 year. Each of them is embedded in different reality of legal regime. The first comes from before the political changes in 1989. Later, it was only adapted to a democratic system. But this system was just created that time. The Constitution of 1997 r. is a reason of enact the second act. There are much broader regulations concerning the Constitution Tribunal what was the reason of necessity to passing the bill in the Parliament. The last, from 2015, is the result of analysis of the achievements of the constitutional court, and within it noticed needs for changes or corrections. Time will answer if the intention of the following legislature proceeding has been reached.
Year
Volume
Pages
19-32
Physical description
References
  • Almerski R., Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych, Wrocław 2010.
  • Banaszak B., Prawo Konstytucyjne, Warszawa 2015.
  • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014.
  • Górecki D. (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.
  • Czeszejko-Sochacki Z., Garlicki L., Trzciński J., Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym: z dnia 1 sierpnia 1997 roku, Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3493447b-bf8f-4444-b148-f82a1b904889
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.