PL EN


2019 | 3(17) | 131-145 (15)
Article title

POCZUCIE PODMIOTOWOŚCI KOMUNIKACYJNEJ W PERSPEKTYWIE BADAŃ NAD KOMPETENCJAMI MEDIALNYMI

Content
Title variants
EN
THE SENSE OF COMMUNICATION SUBJECTIVITY IN THE PERSPECTIVE OF RESEARCH ON MEDIA COMPETENCES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the concept of the sense of communication subjectivity from the perspective of its usefulness in research on media competences. The author discusses theoretical aspects of human subjectivity connected with communication activity referring to the literature in the field of political science, sociology, and psychology. She constructs a model of the sense of communication subjectivity based on available theories, then she verifies it in the questionnaire research on the relationship between the sense of communication subjectivity and social activity in territorial selfgovernments of the Śląskie Voivodeship. The results of the survey confirm the research hypothesis, according to which social activity is associated with a sense of communication subjectivity. Apart from the conclusions provided by the survey, the author formulates the proposal of further use of the concept in research on communication in various social situations, especially those involving asymmetric communication, for example, in work environment, health care, education, etc.
Year
Issue
Pages
131-145 (15)
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, e-mail: patrycja.szostok@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-2531-7237
References
 • Bielik-Robson A. 2001, My, romantycy – źródła romantycznego modernizmu Charlesa Taylora [w:] Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa.
 • Epuap.gov.pl
 • Gemius 2018, Allegro ma 4 mln użytkowników dziennie, AliExpress przed polskimi elektromarketami (Top10), https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/allegro-ilu-ma-uzy tkownikow-sklepy-internetowe-najpopularniejsze-w-2018-r-top10https://www.Wir tualnemedia.pl/artykul/allegro-ilu-ma-uzytkownikow-sklepy-internetowe-najpopular niejsze-w-2018-r-top10.
 • Giddens A. 2001, Nowe zasady myśli socjologicznej, Kraków.
 • Habermas J. 1986, Pojęcie działania komunikacyjnego, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.
 • Jachimowski M. 2006, Społeczeństwo obywatelskie – między komunikowaniem a komunikacją, „Wiedza i Umiejętności”, nr 9 (29).
 • Jachimowski M. 2006a, Regiony periodycznej komunikacji medialnej, Katowice.
 • Korzeniowski K. Podmiotowość człowieka. Metateoretyczne ramy teorii [w:] Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, red. K. Korzeniowski, R. Zieliński, W. Daniecki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 • Miczka-Pajestka M. 2005, Podmiotowość człowieka w perspektywie nowoczesnej techniki, Bielsko-Biała.
 • Nowak A. 2011, Podmiot, system, nowoczesność, Poznań.
 • Ogonowska A. 2015, Kompetencje medialne i informacyjne: wybrane modelowe ujęcia i koncepcje, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1(221).
 • Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A. 2015, Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych, „Gospodarka Lokalna w Teorii i Praktyce”, nr 391.
 • Ptaszek G. 2014, Pomiar indywidualnych kompetencji medialnych. Pytania i problemy, „Kultura Popularna”, nr 3(41)
 • Raport Netb@nk. Bankowość internetowa i mobilna. Płatności bezgotówkowe za 1 kwartał 2018 roku.
 • Szahaj A. 1990, Krytyka, emancypacja, dialog. Jürgen Habermas w poszukiwaniu nowego paradygmatu teorii krytycznej, Warszawa.
 • Szczepańska-Paliszczak B. 2005, „Kolonizacja” wewnątrzświatowych spotkań. Koncepcja Lebenswelt Jürgena Habermasa [w:] Kultura, komunikacja, podmiotowość, red. K. Zamiara, Poznań.
 • Szostok P. 2017, Poczucie podmiotowości komunikacyjnej w samorządzie terytorialnym w Polsce, Toruń.
 • Urban O. 2008, Podmiotowość jednostki jako przedmiot badań nauk humanistycznych, Poznań.
 • Wielecki K. 2003, Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu, Warszawa.
 • Zieliński R. 1983, Koncepcja poczucia podmiotowości na tle teorii i badań psychologii społecznej [w:] Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, red. W.K. Korzeniowski, R. Zieliński, W. Daniecki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-349dc2fe-941d-4453-a231-aea0a1646df2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.