PL EN


2016 | 3(19) | 14
Article title

Patrole rozminowania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Content
Title variants
EN
Explosive ordnance disposal units in the Polish Armed Forces
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper discusses the issue of clearing an area of explosive and dangerous objects, which is essential to ensure security for the people. To accomplish this task, the Polish Armed Forces contain in its structure thirtynine professional explosive ordnance disposal units and two groups of mine clearance divers of the Polish Navy. This paper presents information related to the work of explosive ordnance disposal units, regarding their activity as an important aspect of the activity of the Polish Armed Forces, ensuring security for Polish citizens. The author also describes legal acts regulating their work, their deployment and areas of responsibility, activation procedure, the organization of training, as well as their structure and equipment.
References
 • 1. Koncepcja Rozwoju Zdolności Inżynierii Wojskowej w zakresie reagowania na zagrożenia niemilitarne, Szefostwo Inżynierii Wojskowej, Warszawa, 2012.
 • 2. Laprus Marian (red.), Leksykon wiedzy wojskowej, MON, Warszawa, 1979.
 • 3. NO-02-A043, Wojska inżynieryjne. Rozpoznanie, rozminowanie i oczyszczanie terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Wyma-gania, MON, Warszawa, 2009.
 • 4. Oczyszczanie terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, DG RSZ, sygn. Inż. 598/2014, Warszawa, 2014.
 • 5. Program szkolenia pododdziałów wojsk inżynieryjnych, DG RSZ, sygn. Dow. Gen. wewn. 32/2016, Warszawa, 2016.
 • 6. Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbroj-nych Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2005 r., nr 116, poz. 974.
 • 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczy-pospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu, Dz. U. z 2003 r., nr 41, poz. 347.
 • 8. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa, 2014.
 • 9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, Dz. U. z 2011 r., nr 227, poz. 1367, z póz. zm.
 • 10. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2015 r., poz. 827, z póz. zm.
 • 11. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyj-nym, Dz. U. z 2015 r., nr 1893, z póz. zm.
 • 12. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2013 r., poz. 1166, z póz. zm.
 • 1. http://archiwalny.mon.gov.pl/pl/strona/371/PG_273.
 • 2. http://www.jakusz.com.
 • 3. http://www.pimco.pl/products/ciezki-kombinezon-pirotechniczny-eod-9/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34a6b2c8-652b-456a-988c-d41bfc4fd4e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.