Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 15-25

Article title

Podejście ekonomiczne w polskim mieszkaniowym piśmiennictwie lat transformacji

Authors

Content

Title variants

EN
Economic Approach in the Polish Housing Literature of the Transformation Period

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest analiza i ocena poglądów w zakresie podejścia ekonomicznego do polityki mieszkaniowej w polskiej naukowej literaturze po 1989 r. Problematyka ta zawarta jest w publikacjach IGM i ZM IRM oraz innych. W podejściu badaczy spoza IGM i ZM IRM zaznacza się między innymi liberalne, ściśle ekonomiczne podchodzenie do problematyki mieszkaniowej. Wiele poglądów i wniosków tych badaczy potwierdza przy tym stanowiska autorów z IGM i ZM IRM.
EN
The subject of the article are the analysis and evaluation of views on the economic approach to housing policy in the Polish scientific literature after 1989. This matter is contained in the publications of IGM and ZM IRM, and others. The approach of researchers from outside the IGM and ZM IRM selects, among others, liberal, strictly economic approach to the issue of housing. A number of views and proposals of these researchers confirms this position by the authors of IGM and ZM IRM.

Year

Issue

1

Pages

15-25

Physical description

Dates

published
2012-03

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-34a70810-be10-4b90-aa95-bb375ec4f064
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.