PL EN


2015 | 12 | 79-83
Article title

Tybet - między mitami a geopolityką

Content
Title variants
EN
Tibet – Between Myths and Geopolitics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor wypunktował główne obszary problemowe sytuacji politycznej współczesnego Tybetu przedstawione w literaturze o charakterze popularnej, głównie w źródłach dziennikarskich, dziełach dotyczących kultury oraz relacjach podróżniczych i historycznych. Zarysowany obraz znacząco odbiega od wizerunku Tybetu kreowanego w mediach, który nierzadko jest bardzo uproszczony i zniekształcony. Środki masowego przekazu niemal zupełnie pomijają zasadnicze czynniki polityczne i uwarunkowania geopolityczne regionu. Stąd wniosek, że przekazy medialne, a wraz z nimi stan wiedzy powszechnej na temat problematyki tybetańskiej nie tylko są odległe od wiedzy zawartej w specjalistycznych opracowaniach i źródłach naukowych (czego trudno oczekiwać), ale nawet ignorują podstawowe wiadomości zawarte w literaturze popularnej i popularnonaukowej
EN
The author focused on main problems of the political situation of contemporary Tibet, presented in popular books, mainly in journalistic, travel and historic publications as well as in the books on Tibetan culture. This image is significantly different than the image of Tibet presented by Polish media, which is frequently very simplified and deformed. The mass media almost entirely ignore the crucial political factors and geopolitical background of the Tibetan region. That leads to the conclusion that the media news and relations, along with popular knowledge assets in the society are not only unsupported by expert analysis and academic sources (what would be difficult to attain) but even discard the basic facts that can be found in the popular and popular science literature.
Year
Volume
12
Pages
79-83
Physical description
Contributors
  • Polskie Towarzystwo Geopolityczne
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34aa97b8-7d45-4c70-9d21-acffddeeea1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.