PL EN


2015 | 11 | 37-53
Article title

Krym w polityce mocarstw: pogranicze - konflikt - destabilizacja

Authors
Content
Title variants
EN
Crimea in Great Powers’ Foreign Policy: Borderland – Conflict – Destabilization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Położenie Krymu na pograniczu cywilizacji, kultur, religii, gdzie mieszkają przedstawiciele różnych grup etnicznych w połączeniu z położeniem półwyspu na pograniczu „euroazjatyckich Bałkanów”, który to obszar charakteryzuje się nie tylko niestabilnością, lecz także słabością organizmów państwowych dodatkowo komplikuje już i tak niełatwą sytuację. Mamy do czynienia z zachodzącymi na siebie warstwami, które komplikują wszelkie rozsądne rozwiązania. Burzliwa historia splatająca losy wielu narodów, istotna rola półwyspu ze względów strategicznych, szczególnie w kontekście Floty Czarnomorskiej, autonomiczne ciągotki miejscowych władz i niepewna pozycja w polityce, gospodarce i życiu społecznym krymskich Tatarów tworzą wybuchową mieszankę.
EN
In this paper author introduce the Black Sea region's various actors opinions of Crimea. He concentrate attention to Russia, Ukraine, Turkey and the United States. Author also raise the Crimea's issue in Russians history. The text explains also importance of this area in “grand cheassboard” theory. To this purpose elaborate the instruments impact held by Turkey and the situation of the Crimean Tatars. Author also discuss about the value of Crimea for Kiev. Besides, there were analyzed factors which destabilizing situation in the Crimea in the long term, and that could lead to the emergence of para-state in penisual. At the end the author summarizes the topics discussed which were discussed and presents possible scenarios of the situation development.
Keywords
Year
Volume
11
Pages
37-53
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34af4736-a9b1-42f1-af34-dc30a9664936
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.