PL EN


2017 | 60 | 1 (121) | 43-56
Article title

Pisarz (i czytelnik) w laboratorium, czyli od twórczego pisania do twórczego programowania — przypadek Twine

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Writer (and Reader) in a Laboratory, or from Creative Writing to Creative Programming — case study of Twine
Year
Volume
60
Issue
Pages
43-56
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Katedra Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, agnieszka_p@smrw.lodz.pl
References
 • Armstrong Julie (2014), Experimental Fiction. An Introduction for Readers and Writers, Bloomsbury, London–New York.
 • Domańska Ewa (2010), Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?, „Teksty Drugie”, nr 1–2.
 • Engberg Maria (2014), Electronic Literature Pedagogies [w:] Electronic Literature as a Model of Creativity and Innovation in Practice. A Report from the HERA Joint Research Project, eds. S. Rettberg, S. Baldwin, West Virginia UP, Morgantown, http://dspace.uib.no/bitstream/handle/
 • 1956/8939/rettberg_baldwin_elmcip.pdf?sequence=3&isAllowed=y [dostęp: 30.05.2016].
 • Ford Meliss (2016), Writing Interactive Fiction with Twine. Play Inside a Story, QUE Publishing.
 • Górska-Olesińska Monika (2016), Kolektywne „prze-pisywanie” e-literatury [w:] Literatura prze-pisana II. Od zapomnianych teorii do kryminału, red. A. Izdebska, A. Przybyszewska, D. Szajnert, WUŁ, Łódź.
 • Grigar Dene (2008), Electronic Literature: Where is it?, “Electronic Book Review” 28.12, http://www.electronicbookreview.com/thread/
 • technocapitalism/invigorating [dostęp: 30.05.2016].
 • Husárová Zuzana, Montfort Nick (2012), Shuffle Literature and the Hand of Fate, http://www.electronicbookreview.com/thread/electropoetics/shuffled [dostęp: 30.05.16].
 • Jenkins Henry, Purushotma Ravi, Weigel Margaret, Clinton Katie, Robison Alice J. (2009), Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education in 21st Century, MIT Press, Cambridge–London.
 • Marecki Piotr (2015), „Taroko George” Nick Montfort [w:] Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, red. P. Zawojski, Instytucja Kultury Katowice — Miasto Ogródów, Katowice.
 • Montfort Nick (2005) Twisty Little Passages: An Approach to Interactive Fiction, MIT Press, Cambridge MA.
 • Montfort Nick (2016), Exploratory Programming for the Arts and Humanities, MIT Press, Cambridge MA.
 • Montfort Nick, Marecki Piotr (2015), Materialność twórczego programowania. Z Nickiem Montfortem o badaniach platform, współczesnych game studies oraz interaktywnej fikcji rozmawia Piotr Marecki, „Czas Kultury”, nr 2.
 • Oulipo Compendium (2005), eds. H. Mathews, A. Brotchie, Atlas Press — Make Now Press, London–Loss Angeles.
 • Pawlicka Urszula (2014), Nauczanie literatury cyfrowej. Trochę wątpliwości i o wiele więcej zysków [w:] Polonistyka dziś — kształcenie dla jutra, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, vol. 2, Universitas, Kraków.
 • Pawlicka Urszula (2015), To nie jest muzeum, to jest laboratorium, „Czas Kultury”, nr 2.
 • Przybyszewska Agnieszka (2014), Ku literaturze grywalnej (kilka uwag wstępnych), „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 2.
 • Przybyszewska Agnieszka (2015a), Medialne uwikłania literatury a twórcze pisanie [w:] Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Impuls, Kraków.
 • Przybyszewska Agnieszka (2015b), Wprowadzenie do literatury (roz)grywalnej, „Poradnik bibliotekarza”, nr 3.
 • Simanowski Roberto (2010), Teaching Digital Literature. Didactic and Institutional Aspects [w:] Reading Moving Letters, eds. R. Simanowski, J. Schäfer, P. Gendolla, Transcript, Bielefeld.
 • Simanowski Roberto, Schäfer Jörgen, Gendolla Peter (2010), Reading Moving Letters. Digital literature in Research and Teaching. A Handbook, Transcript, Bielefeld.
 • Wąwóz Taroko — blok specjalny (2016), „Techsty”, nr 1, www.techsty.art.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0084-4446
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34afccb8-7f52-4996-8d40-59142018f3c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.