PL EN


2017 | 3 | 125-140
Article title

Nagość w reklamie społecznej

Authors
Content
Title variants
EN
Nakedness in social advertising
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobów wykorzystywania nagości w reklamie społecznej. Analizie poddano wybrane przykłady 120 kampanii społecznych, których wspólnym mianownikiem było korzystanie z nagości jako formy perswazji i przekazu. Materiał analizowano za pomocą jakościowych metod (analiza treści, socjologia wizualna). Nagie wizerunki w reklamie społecznej nawiązują do tematyki poruszanej w reklamie bezpośrednio, pośrednio. Część prezentowanej nagości nie jest związana z tematyką i pełni wówczas podobne funkcje jak w reklamie komercyjnej – ma sprzyjać pozytywnym skojarzeniom odbiorców z ideą czy organizacją. Artykuł zawiera autorską propozycję typologii sposobów wykorzystywania nagości w reklamach społecznych. W reklamie społecznej częściej twórcy posługują się treściami i formami przekazu, które mają w odbiorcach wywołać awersję, szok, zaskoczenie. Także w reklamie społecznej wykorzystuje się częściej wizerunki osób młodych. Jednak to w reklamie społecznej więcej jest naturalistycznych, niedoskonałych obrazów ciał.
EN
The aim of the article is to present the ways of using nakedness in social advertising. 120 selected examples of social campaigns in which nakedness was used as a form of persuasion and communication were analysed. Qualitative methods of analysis were used (content analysis, visual sociology). Naked images in social advertising refer to the topics presented in the advertisement directly and indirectly. Nakedness is not always related to the subject and its functions are sometimes the same as in a commercial advertising – they should strengthen the positive connotations of the idea or organization. The article contains the author’s typology of the ways of using nakedness in social advertising. In social advertising authors often use a content and forms of communication that are intended to awake such emotions as aversion, shock or surprise. Images of young people are also presented more often. However, the images of their bodies are more naturalistic and more imperfect than in commercial advertising.
Year
Issue
3
Pages
125-140
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Arcimowicz K. (2003), Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda, fałsz, stereotyp, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Bator J. (1998), Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Bourdieu P. (2005), Przemoc symboliczna, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Znak, Kraków.
 • Dejnaka A. (2005), Strategia reklamy marki, produktów i usług, Exclusive One Press, Warszawa.
 • Drzał-Sierocka A. (2012), Seks i śmierć. Tabu i jego przekraczanie w kampaniach społecznych na temat HIV/AIDS, „Kultura Popularna” 4(34).
 • Dudek J.K. (2012), Refleksyjne ciała. Popkulturowe narracje o pięknie, „Kultura Popularna” 4(34).
 • Erbel J. (2006), Zarządzanie cielesnością: o kontrolowaniu materialności kobiecego ciała, www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0009erbel.pdf [dostęp: 21.02.2016].
 • Foucault M. (1993), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Aletheia, Warszawa.
 • Foucault M. (1995), Historia seksualności, Czytelnik, Warszawa.
 • Inglehart R. (2006), Pojawienie się wartości postmaterialistycznych, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Znak, Kraków.
 • Jakubowska H. (2009), Socjologia ciała, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Jones C.S., Eagleton K. (2015), Does Context Matter? Australian Consumers’ Attitudes to the Use of Messages and Appeals in Commercial and Social Marketing Advertising, [w:] W. Wyner (ed.), Innovation in Social Marketing and Public Health Communication Improving the Quality of Life for Individuals and Communities, Springer.
 • Korczyc A. (2012), Konkurencja wyobraźni. Kobiece ciało w reklamie, „Kultura Popularna” 4(34).
 • Kowalczyk I. (2012), Obrazy ciała w przestrzeni publicznej, „Kultura Popularna” 4(34).
 • Łaciak B. (2005), Obyczajowość polska czasu transformacji, czyli wojna postu z karnawałem, Trio, Warszawa.
 • Melosik Z. (2006), Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Impuls, Kraków
 • Michalczyk L. (2014), Wykorzystanie erotyzmu jako nośnika wartości marketingowej w świetle modelu AIDA (CS), „Marketing i Rynek” 4.
 • Nead L. (1998), Akt kobiecy. Sztuka, obscena, seksualność, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań. Prochenko P. (2008), Reklama społeczna w Polsce – podsumowanie ostatnich lat, [w:] D. Maison, P. Wasilewski (red.), Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski, Kraków.
 • Rose G. (2010), Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sohn A.M. (2014), Ciało płciowe, [w:] J.J. Courtine (red.), Historia ciała, t. 3: Rożne spojrzenia. Wiek XX, Słowo Obraz Terytoria, Gdańsk.
 • Sztompka P. (2006), Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zakowicz I. (2012), Starzenie się w kulturze młodości. Wybrane strategie obrazowania późnej dorosłości w reklamie, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2012 (2).
 • Zierkiewicz E., Kowalczyk I. (2002), Konsumentka czy konsumowana? Kobieta do zjedzenia w prasie kobiecej, „Kultura Popularna” 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34b51c1c-244c-4de9-8f0f-a46851b9a37f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.