PL EN


2015 | 1(216) | 319-329
Article title

Co jest fascynującego w zachowaniach autodestrukcyjnych – społeczeństwo w świetle wskaźników samobójstw (recenzja z: Maria Jarosz, Samobójstwa. Dlaczego teraz?)

Content
Title variants
EN
The Captivating Self-Destruction. Society through the Lens of Suicide Indicators (review of: Samobójstwa. Dlaczego teraz? [Suicides. Why Now?] by Maria Jarosz)
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
319-329
Physical description
Contributors
References
 • Danecka, Marta. 2014. Partycypacja wykluczonych. Wyzwanie dla polityki społecznej. Warszawa: ISP PAN – Oficyna Naukowa.
 • Farre, Lidia. 2012. The Role of Men in the Economic and Social Development of Women: Implications for Gender Equality. „The World Bank Research Observer” vol. 28, nr 1: 22–51.
 • Graham, Carol. 2012. Happiness around the World. The Paradox of Happy Peasants and Miserable Milionaires. Oxford: Oxford University Press.
 • Heitzman, Janusz. 2014. Polak nie daje rady. „Gazeta Wyborcza”, 14–15 czerwca.
 • Jasiecki, Krzysztof. 2013. Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Jędrzejko, Mariusz. 2008. Eksperymenty i nadużywanie substancji psychoaktywnych oraz zachowania kompulsywne wśród młodych pracowników instytucji sektora finansowo-bankowego i wielkich korporacji. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej.
 • Lonnqvist, Jouko. 2013. Narodowy Program Zapobiegania Samobójstwom. W: I. Taipale (red.). 100 fińskich innowacji społecznych. Katowice–Warszawa: Fundacja Ośrodka Morza Bałtyckiego.
 • Kramer, Peter D. 2007. Czym jest depresja. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 2014. Polskie 10 lat w Unii. Warszawa: MSZ.
 • Moskalewicz, Marcin. 2013. Uwolnić dzieci. Rozmowa z Philphem Zimbardo. „Gazeta Wyborcza”, 26–27 października.
 • „Perspectives on European Politics and Society” nr 3, September 2014.
 • Sarkozy, Nicolas. 2012. Słowo wstępne. W: J. E. Stiglitz, A. Sen i J. P. Fitoussi (red.). Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza. Warszawa. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. XV–XXIII.
 • Sedlacek, Tomas. 2012. Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • Sułek, Antoni. 2006. „Samobójstwo” Emile’a Durkheima. W: E. Durkheim. Samobójstwo. Studium z socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 13–40.
 • Stiglitz, Joseph E., Amartya Sen i Jean-Paul Fitoussi. 2012. Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Sztabiński, Franciszek i Anna Dyjas-Pokorska. 2014. Z czego jesteśmy zadowoleni. W: P. B. Sztabiński i F. Sztabiński (red.). Polska–Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002–2012. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 61–85.
 • „The Economist”. 2014. Back from the edge. A Dramatic Decline in Suicides. Jun 28th.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34b5c196-3ee2-4f8a-a550-25d8240f0e06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.