Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 29 | 8-24

Article title

Dialekt, idiolekt i lapsolekt w tłumaczeniu

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Dialect, idiolect and lapsolect in translation

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Translation of dialect is a long‑standing translatorial issue in translation studies. Theorists suggested a number of methods and procedures to deal with this problem. The aim of this article is to outline the major theoretical stances as far as translation of dialect, idolect and lapsolect is concerned. In the end an excerpt of Lord Jim will be analysed and its Polish versions will be discussed from the perspective of dialect translation.

Keywords

Year

Volume

29

Pages

8-24

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Śląski

References

 • Adamowicz‑Pośpiech, A. (2010), „«Jesteście niezwykli – wy, cudzoziemcy»: nieciągłości komunikacyjne w Lordzie Jimie Josepha Conrada”, Zeszyty naukowo‑dydaktyczne NKJO (Zabrze), VIII, s. 78‑106.
 • Adamowicz‑Pośpiech, A. (2011), „O tłumaczeniu elementów «trzeciej kultury » i języka niestandardowego na przykładzie polskich wersji Lorda Jima Josepha Conrada”, Studia Neofilologiczne (Częstochowa), VII, s. 241‑256.
 • Adamowicz‑Pośpiech, A. (2013), Seria w przekładzie. Polskie warianty prozy Josepha Conrada, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 • Bachtin, M. (1970), „Słowo w powieści”, w: M.R. Mayenowa, Z. Saloni (red.), Rosyjska szkoła stylistyki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Bednarczyk, A. (2005), Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.
 • Bassnett, S. (1998), „When is Translation not a Translation”, w: Bassnett, S., Lefevere, A. (ed.), Constructing Cultures: Essays on Literary Translation, Multilingual Matters, Clevedon, s. 25‑40.
 • Berezowski, L. (1997), Dialect in Translation, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Catford, J. (1967), A Linguistic Theory of Translation, Oxford University Press, London.
 • Conrad, J. (1996), Lord Jim, Oxford University Press, Oxford.
 • Conrad, J. (2001), Lord Jim, tłum. M. Kłobukowski, Znak, Kraków. „Dyskusja o nowym przekładzie Lorda Jima”, J. Illg, S. Zabierowski, A. Adamowicz‑Pośpiech, IV 2001, audycja radiowa Polskie Radio – Katowice.
 • Golding, R. (1982), Idiolects in Dickens, Freie Universität Berlin, Berlin.
 • Hatim, B., Mason, I. (1997), The Translator as Communicator, Routledge, London– New York.
 • Hejwowski, K. (2007), Kognitywno‑komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lebiedziński, H. (1981), Elementy przekładoznawstwa ogólnego, PWN, Warszawa.
 • Levý, J. (1963), Uměni překladu, Československý spisovatel, Praha.
 • Majkiewicz, A. (2002), Proza Güntera Grassa: interpretacja a przekład, Śląsk, Katowice.
 • Marzec, B. (2009), „Nowe lustro na Lorda Jima”, Rzeczpospolita, 27.12.2009.
 • Moutet, M. (2006), „Foreign Tongues: Native and Half‑Caste Speech in Lord Jim”, The Conradian, 31:1, s. 1‑16.
 • Pieczyńska‑Sulik, A. (2002), „Przekład – idiolekt – idiokultura”, w: Lewicki, R. (red.), Przekład – język – kultura, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Pieczyńska‑Sulik, A. (2005a), Idiolektale Figurencharakteristik als Übersetzungsproblem, Peter Lang, Frankfurt am Main.
 • Pieczyńska‑Sulik, A. (2005b), „O językowo‑kulturowych uwarunkowaniach (nie)przekładalności lapsolektu”, w: Hejwowski, K., (red.), Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności, Wszechnica Mazurska, Olecko.
 • Piotrowska, M. (2007), Proces decyzyjny tłumacza: podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 • Rantanen, A. (1997), „Translation of Fiction vs. Translation of Factual Texts”, w: Fleischmann, E., Kutz, W., Schmitt, P.A. (Hrsg.), Translationsdidaktik: Grundfragen der Übersetzungswissenschaft, Gunter Narr Verlag, Tübingen, s. 541‑545.
 • Sienkiewicz, B. (1984), „«Obrazy języka» w tłumaczeniu prozy powieściowej”, w: Balcerzan, E. (red.), Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków.
 • Speake, J. (ed.) (2003), Literature of Travel and Exploration: An Encyclopedia, t. 2: G‑P, Taylor & Francis, New York.
 • Tabakowska, E. (1995), „Linguistic Polyphony as a Problem in Translation”, w: Bassnett, S., Lefevere, A. (ed.), Translation, History and Culture, Cassell, London, s. 71‑78.
 • Wojtasiewicz, O. (1957), Wstęp do teorii tłumaczenia, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-34be17f8-3b69-49c3-be26-f4c7b0c8ecec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.