PL EN


2012 | 1 | 5-10
Article title

Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia jako determinanta osiągania celów zrównoważonego biznesu

Authors
Content
Title variants
EN
Responsibility for Future Generations as a Determinant to Obtain the Targets of the Sustainable Business
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój, odpowiedzialność za przyszłe pokolenia niosą ze sobą zupełnie inny nowy sposób patrzenia na rzeczywistość. Stąd też nie jest możliwe zamknięcie tej tematyki wyłącznie w obrębie regulacji prawnej, czy też określonego systemu gospodarczego, czy społecznego. Postulaty składające się na każdą z powyższych idei konstruują nowy paradygmat myślenia. Dlatego też szczególnie trzeba zwracać uwagę na interdyscyplinarność w badaniu postępu kierunku realizacji tych postulatów. Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia winna determinować równoważenie rozwoju aspekcie ładów: gospodarczego, społecznego, środowiskowego.
EN
Corporate social responsibility, sustainable development and responsibility for future generations convey a completely different and new way of the reality perception. Thus these issues cannot be limited only to legal regulations or a defined economic or social system. The postulates formulating the above specified ideas create a new thinking paradigm. That is why the interdisciplinary issues should be taken into consideration while examining the progress of the postulates execution. The responsibility for future generations should determine the sustainable development in terms of economic, social and environment order.
Year
Issue
1
Pages
5-10
Physical description
Dates
published
2012-01-10
Contributors
author
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Bauman Z., (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 • Birnbacher D., (1999), Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.
 • Brundtland Report, (1987), Our Common Future, New York: World Commission on Environment and Development.
 • Cohen W.C., (2011), Wykłady Druckera, Warszawa: MT Biznes.
 • Elster J., (1979), Ulysses and the Sirens. Studies in Rationality and Irrationality, Cambridge-Paris: Cambridge University Press.
 • Fromm E., (2011), Mieć czy być?, Poznań: Wydawnictwo REBIS.
 • Lisiecka K., (2010), Dylematy etyczne w biznesie zrównoważonego rozwoju [w:] „Problemy Jakości”, nr 12.
 • Luttwak E., (2000), Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Nowak M., (2012), Znormalizowane systemy zarządzania jako narzędzie zrównoważonego rozwoju [w:] Jamczura T., Kretek H., red., Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy 2011, Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
 • Pfohl H., (1990), Logistiksysteme Betriebwirtschaftliche Grundladen, Berlin: Springen-Verlag.
 • PN-EN-ISO 9000, (2006), Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN: Warszawa.
 • Reale G., (2005), Historia filozofii starożytnej t. V, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Reymont W. St., (1977), Ziemia Obiecana t. II, Warszawa: Wydawnictwo PIW.
 • Saint-Exupery A., (2009), Twierdza, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 • Smith. A., (1989), Teoria uczuć moralnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Spinoza B., (1991), Etyka, Warszawa: Wydawnictwo Akme.
 • Strelau J., red., (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Sztompka P., (2010), Socjologia, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Tyburski W., red., (2011), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażania zrównoważonego rozwoju, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu im. M. Kopernika.
 • Żuchowski J., (1999), Jakość i ekologia wyrobów, Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
 • Żuchowski J., (2011), Jakość jako determinanta zrównoważonego rozwoju [w:] Łańcucki J., red., Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34bf1624-7d29-40f3-96d7-834066b6d5ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.