PL EN


2012 | 1 | 78-100
Article title

Ekonomia naturalna sieci

Authors
Content
Title variants
EN
The Natural Economics of the Net
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca opisuje wewnętrzną gospodarkę sieci WWW i wykazuje jej fundamentalną odmienność od gospodarki świata zewnętrznego, materialnego, a tym samym niekompatybilność z dotychczasową myślą ekonomiczną. Tradycyjnie stosowane pojęcia dóbr publicznych i prywatnych, ich rzadkości i konkurencyjności, a także produkcji, konsumpcji, kosztów – prowadzą w zetknięciu z siecią do paradoksów i sprzeczności. Właściwy opis gospodarki sieci wymaga powrotu do fundamentów myśli ekonomicznej i redefinicji bądź odrzucenia pewnych ugruntowanych pojęć oraz twierdzeń. Tezy do tej pory oczywiste, mogą się okazać fałszywe, rozwiązania dotąd pewne, teraz mogą być chybione, a dawne utopie – niespodziewanie realistyczne. Nie ma powodu, a w gruncie rzeczy nawet możliwości, aby sieć opisywać i regulować tymi samymi prawami, co gospodarkę materialną.
EN
The internal economy of the web is explored in the paper and a fundamental difference with the material world economy is demonstrated. Thus, incompatibility with classical economics is shown. In network economy, such concepts as public and private goods, scarcity and competitiveness, as well as production, consumption, and distribution, generate paradoxes and contradictions. Appropriate description of the network economy requires a return to the origins of economic thought and a redefinition or rejection of certain wellestablished concepts and theorems. Intuitively clear ideas may be proved to be false, and old utopias may occur surprisingly realistic. There is no reason, and indeed even no possibility, to apply the same laws to describe and control economies of the virtual and of the real world.
Year
Issue
1
Pages
78-100
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Instytut Sztuki Mediów ASP
References
 • Atkinson Robert D., Ezell Stephen J., Andes Scott M., Castro Daniel D., Bennett Richard (2010) The Internet Economy 25 Years After, ITIF, http://www.itif.org/files/2010-25-years.pdf
 • Barbrook Richard (2000) Cyber-Communism. How The Americans Are Superseding Capitalism in Cyberspace, Science as Culture 9, http://www.imaginaryfutures.net/2007/04/17/cyber-communism-how-theamericans-are-superseding-capitalism-in-cyberspace/
 • Barbrook Richard (2005) The Hi-Tech Gift Economy, First Monday, Dec. 2005, http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/1517/1432
 • Barlow John Perry (1994) The Economy of Ideas. A framework for patents and copyrights in the Digital Age, Wired 2.03. 1994, http://www.wired.com/wired/archive/2.03/economy.ideas.html
 • Barlow John Perry (1996) A Declaration of the Independence of Cyberspace, https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html, wydanie polskie: Deklaracja Niepodległości Cyberprzestrzeni, http://wiki.braniecki.net/Deklaracja_niepodległości_cyberprzestrzeni
 • Barney Darin (2004) The Network Society, Polity Press, wydanie polskie: Społeczeństwo sieci, Sic! 2008.
 • Bartle Richard A. (2004) Pitfalls of Virtual Property, The Themis Group.
 • Battelle John (2005) The Search. How Google and Its Rivals Rewrote the Rules of Business and Transfrormed Our Culture, Penguin/Portfolio, wydanie polskie: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję, PWN 2007.
 • Benkler Yochai (2006) The Wealth of Networks, Yale Univ. Press, wydanie polskie: Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, WAiP 2008.
 • Britannica (2012) Encyclopedia Britannica: Economics, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/178548/economics
 • Castells Manuel (1996) The Rise of the Network Society, Blackwell, wydanie polskie: Społeczeństwo sieci, PWN 2007.
 • Castells Manuel (1997) Power of Identity, Blackwell, wydanie polskie: Siła tożsamości, PWN 2008.
 • Castells Manuel (2001) The Internet Galaxy, Oxford Univ. Press, wydanie polskie: Galaktyka Internetu, Rebis 2003.
 • Chlebuś Marek (2010) Wspólny umysł, w The Peculiarity of Man Vol. 14, Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym: egzystencja, ideologia, moralność, Adam Marszałek http://www. chlebus.eco.pl/CYBER/OverMind.htm
 • Davenport Thomas H., Beck John C. (2001) The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business. Harvard Business School Press.
 • Diablo III (2012) http://www.diablo3.com
 • Drexler Eric K. (1986) Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology, Anchor Books, Doubleday, http://e-drexler.com/p/06/00/EOC_Cover.html
 • Electronic money (2012) http://www.en.wikipedia.org/wiki/Electronic_moneyFairfield Joshua (2005) Virtual Property, Boston University Law Review, Vol. 85, http://128.197.26.35/law/central/jd/organizations/journals/bulr/volume85n4/Fair-field.pdf
 • Gibson William (1984, 1986, 1988) Sprawl trilogy: Neuromancer, Victor Gollancz, wydanie polskie: Neuromancer, Fenix 1992, Count Zero, Victor Gollancz, wydanie polskie: Graf zero, Prószyński i s-ka 1997.
 • Mona Lisa Overdrive, Victor Gollancz, wydanie polskie: Mona Liza turbo, Zysk i s-ka 1997.
 • Gillmor Dan (2004) We the Media. Grassroots Journalism by the People, for the People, O'Reilly Media, http://oreilly.com/openbook/wemedia/book/ index.html
 • Goldhaber Michael H. (1997) The Attention Economy and the Net, First Monday, 4-7 1997, http://firstmonday.org/article/view/519/440
 • Hofmokl Justyna (2009) Internet jako nowe dobro wspólne, WAiP, http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/internet_jako_dobro_wspolne/internet_jako_dobro_wspolne.pdf
 • Keen Andrew (2007) The Cult of the Amateur: How Today's Internet is Killing Our Culture, Doubleday/Currency, wydanie polskie: Kult amatora: jak internet niszczy kulturę, WAiP 2007.
 • Kelly Kevin (1999) New Rules for the New Economy, Penguin, wydanie polskie: Nowe reguły nowej gospodarki, WIG–Press 2001, http://www.kk.org/newrules/contents.php
 • de Kerckhove Derrick (1995) The Skin of Culture, Somerville Press, wydanie polskie: Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Mikom 1996.
 • Kurzweil Ray (2005) The Singularity is Near. When Humans Transcend Biology, Viking Press.
 • Lastowka Greg (2010) Virtual Justice. The New Lawes of Online Worlds, Yale University Press, http://www.themis-group.com/uploads/ Pitfalls%20of%20Virtual%20Property.pdf
 • Lessig Lawrence (2004) Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity, The Penguin Press, wydanie polskie: Wolna kultura. W jaki sposób wielkie media wykorzystują technologię i prawo, aby blokować kulturę i kontrolować kreatywność, WSiP 2005, http://www.free-culture.cc/ freeculture.pdf
 • Manovich Lev (2001) The Language of New Media, MIT Press, wydanie polskie: Język nowych mediów, WAiP 2006, http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf
 • Meadows Donella H., Meadows Dennis L., Randers Jorgen, Behrens William W. (1972) The Limits of Growth, Signet, 1972, wydanie polskie: Granice Wzrostu, PWE 1973.
 • Negroponte Nicholas (1995) Being Digital, wydanie polskie: Cyfrowe życie, KiW 1997.
 • Noveck Beth Simone (2009) Wiki Government: How Technology Can Make Government Better, Democracy Stronger, and Citizens More Powerful, Brookings Institution Press, http://www.democracyjournal.org/ pdf/7/031-043.noveck.final.pdf
 • OECD (2008) The Future of the Internet Economy, OECD, http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_38415463_1_1_1_1_1,00. html
 • Van Oranje Constantijn, Krapels Joachim, Botterman Maarten, Cave Jonathan (2008) The Future of the Internet Economy, RAND, http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/working_papers/2009/RAND_WR548.pdf
 • Pine Joseph, Gilmore James H. (1999) The Experience Economy, Harvard Business School Press, http://red-tape.info/Images/Welcome%20to%20the%20Experience%20Economy%20Pine%20and%20Gilmore.pdf
 • Porter Michael E. (2001) Strategy and the Internet, Harvard Business Review, 03 2001, http://faculty.ksu.edu.sa/ysabri/Courses/437%20%D9%86%D9%85%D8%A7/Strategy%20and%20the%20Internet-Porter.pdf
 • Rosenover Jonathan, Armstrong Douglas, Gates J. Russell (1999) The Clickable Corpotation. Successful Strategies for Capturing the Internet Advantage, Free Press, wydanie polskie: Firma w Internecie. Jak z powodzeniem wykorzystać w biznesie możliwości Internetu, Prószyński i S-ka 2000.
 • Russell Peter (1983) The Global Brain, Tarcher.
 • Second Life (2012) http://secondlife.com/
 • Stewart John (2000) Evolution's Arrow. The direction of evolution and the future of humanity, The Chapman Press, http://pespmc1.vub.ac.be/books/Stewart-EvArrow.pdf
 • Stoll Clifford (1995) Silicon Snake Oil, McMillan, wydanie polskie: Krzemowe remedium, Rebis 2000.
 • Szymona Jan Jacek (2007) Wolność i własność w Internecie, Kultura i Historia, 12 2007, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/326
 • Tapscott Don, Williams Anthony D. (2006) Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, Portfolio/Penguin, wydanie polskie: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, WaiP 2008.
 • Verzola Roberto (2004) Towards a Political Economy of Information, Studies on the Information Economy, FNS, http://rverzola.wordpress.com/2008/01/26/towards-a-political-economy-of-information-full-text/Wachowski Andy, Wachowski Lana (1999, 2003, 2003) The Matrix Trilogy:
 • http://en.wikipedia.org/wiki/The_Matrix
 • http://en.wikipedia.org/wiki/The_Matrix_Reloaded
 • http://en.wikipedia.org/wiki/The_Matrix_Revolutions
 • Wikipedia (2012) Wikipedia: ekonomia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia,
 • http://pl.wikipedia.org/wikipedia/Rzadkość
 • World of Warcraft (2012) http://us.battle.net/wow/en/
 • Zawojski Piotr (2006) Cyberkulturowa rewitalizacja ekonomii daru, Opcje, 3 2006, http://www.zawojski.com/2006/11/15/cyberkulturowa-rewitalizacja-ekonomii-daru/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-0949
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34c3d32e-aa42-4323-b5a4-c1b8358dcf54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.