PL EN


Journal
2016 | 63 | 235-246
Article title

How Big Can a Flood of the Vistula River be in Warsaw – Historical and Hydrological Perspective

Title variants
PL
Zasięg powodzi w Warszawie – perspektywa historyczna i hydrologiczna
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Flood risk management is the recent methodology of lowering flood hazard in the urban areas. One of the important aspects of the flood risk is the exposure to the flood risk due to an improper settlement location. The spatial planning and estimation of the exposure to flood can be done on the basis of proper information of extreme floods. Three methods of maximum historical floods range and discharge estimation has been discussed. The example of the Vistula River in Warsaw has been used as a case study.
PL
Zarządzanie zagrożeniem powodziowym to nowa metodologia zmniejszania niebezpieczeństw dla przestrzeni miejskiej. Jednym z ważnych aspektów zagrożenia powodziowego jest ekspozycja na zalanie spowodowana niewłaściwą lokalizacją zabudowań. Planowanie przestrzenne i ocena zagrożenia powodziowego mogą być dokonane na podstawie właściwej informacji o ekstremalnych powodziach. W niniejszym artykule dokonano analizy studium przypadku powodzi Wisły w Warszawie w różnych okresach historycznych, biorąc pod uwagę trzy metodologie oceny wielkości powodzi ekstremalnych w miastach.
Journal
Year
Volume
63
Pages
235-246
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34cb4fe3-10c6-4c3c-8ba5-2133909ac6f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.