Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 63 | 235-246

Article title

How Big Can a Flood of the Vistula River be in Warsaw – Historical and Hydrological Perspective

Title variants

PL
Zasięg powodzi w Warszawie – perspektywa historyczna i hydrologiczna

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Flood risk management is the recent methodology of lowering flood hazard in the urban areas. One of the important aspects of the flood risk is the exposure to the flood risk due to an improper settlement location. The spatial planning and estimation of the exposure to flood can be done on the basis of proper information of extreme floods. Three methods of maximum historical floods range and discharge estimation has been discussed. The example of the Vistula River in Warsaw has been used as a case study.
PL
Zarządzanie zagrożeniem powodziowym to nowa metodologia zmniejszania niebezpieczeństw dla przestrzeni miejskiej. Jednym z ważnych aspektów zagrożenia powodziowego jest ekspozycja na zalanie spowodowana niewłaściwą lokalizacją zabudowań. Planowanie przestrzenne i ocena zagrożenia powodziowego mogą być dokonane na podstawie właściwej informacji o ekstremalnych powodziach. W niniejszym artykule dokonano analizy studium przypadku powodzi Wisły w Warszawie w różnych okresach historycznych, biorąc pod uwagę trzy metodologie oceny wielkości powodzi ekstremalnych w miastach.

Journal

Year

Volume

63

Pages

235-246

Physical description

Contributors

  • University of Warsaw

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-34cb4fe3-10c6-4c3c-8ba5-2133909ac6f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.