PL EN


2015 | 3/2015 (54), t.1 | 144-163
Article title

Regulowanie kryptowalut w Polsce i na świecie na przykładzie Bitcoina – status prawny i interpretacja ekonomiczna

Content
Title variants
EN
Regulating Cryptocurrencies in Poland and in the World as Exemplified by Bitcoin – the Legal Status and Economic Assessment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor prezentuje aktualny status prawny kryptowalut na świecie i w Polsce oraz wstępną ekonomiczną ocenę rozwiązań prawnych kryptowalut na gruncie polskim. Wskazuje, że aktualne znaczenie Bitcoina w Polsce jest znikome, a na świecie małe, mimo coraz bardziej rozbudowanego ekosystemu Bitcoina, a polskie prawo jest w dużej mierze przygotowane na przyjęcie nowego zjawiska. Wciąż jednak pozostaje wiele nierozwiązanych problemów szczegółowych, zwłaszcza podatkowych, które sprawiają, że instytucje finansowe i użytkownicy mają trudności z odniesieniem się do Bitcoina, co generuje potrzebę oficjalnego uporządkowania tej kwestii. Autor proponuje także rozwiązanie prawno-ekonomiczne umożliwiające rozwój walut prywatnych, wymagające jednak szeroko zakrojonych działań na skalę globalną.
EN
The author presents the current legal status of cryptocurrencies in the world and in Poland and a preliminary economic assessment of legal solutions in Poland. The author points out that the current importance of Bitcoin is scarce in Poland and small in the world, despite the increasingly elaborate Bitcoin ecosystem, and that the Polish law is prepared for the adoption of this new phenomenon. However, there are still a lot of unresolved specific issues, particularly concerning tax, that make it difficult for financial institutions and users to take a stance on Bitcoin, which generates the need for an official arrangement on Bitcoin. The author also proposes an approach to enable the development of private exchange, which however would require extensive action on a global scale.
Keywords
Year
Pages
144-163
Physical description
Dates
published
2015-08-30
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, gsobiecki@gmail.com
References
 • Australian Government. (2014). Tax treatment of crypto-currencies in Australia – specifically bitcoin. Pozyskano z: https://www.ato.gov.au/General/Gen/Tax-treatment-of-cryptocurrencies-in-Australia---specifically-bitcoin.
 • Butkiewicz, E. (2015). Ochrona konsumenta w świetle użycia bitmonet w transakcjach. Referat wygłoszony na: Płatności Elektroniczne. Prawne i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych. Wrocław.
 • Czarnecki, J. (2014). Wybrane zagadnienia prawnokarne związane z bitcoinem. W: Wirtualne waluty. Raport. Kancelaria Wardyński i Wspólnicy.
 • Grabowski, M. (2013). Instrumenty płatnicze. Warszawa: CeDeWu.
 • Jankowski, M. i Leśniewski, G. (2014). Bitcoin a prawo polskie. IT Professional, (Lipiec). Pozyskano z: http://www.it-professional.pl/zarzadzanie-i-prawo-it/artykul,4975,bitcoina- prawo-polskie.html.
 • KPMG. (2015). Digital Currencies for a digital world. Pozyskano z: https://www.kpmg.com/UK/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/PDF/Market%20Sector/
 • Financial%20Services/the-changing-world-of-money.pdf.ge.
 • Ministerstvo Financí. (2013). Metodický pokyn o přístupu povinných osob k digitálním měnám. Pozyskano z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Pokyn-MF_c_002_2013-09_Metodicky-pokyn-o-pristupu-povinnych-osob-k-digitalnim-menam.pdf.
 • Namysłowska M. (2015). Ochrona konsumenta w świetle użycia bitmonet w transakcjach. Referat wygłoszony na: Płatności Elektroniczne. Prawne i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych. Wrocław.
 • Piech, K. (2015). Referat wygłoszony na: Płatności Elektroniczne. Prawne i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych. Wrocław. Pozyskano z: http://wpiaus.pl/forumpme. Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions. (2014). The Law Library of Congress,
 • Global Legal Research Center. Pozyskano z: http://www.loc.gov/law/help/bitcoinsurvey/regulation-of-bitcoin.pdf.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej. (2013). Pismo Ministerstwa Finansów do Marszałka
 • Senatu nr BPS/043-30-1238/13. Pozyskano z: http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_
 • public/k8/dokumenty/stenogram/oswiadczenia/klima/3001oa.pdf
 • Sobiecki, G. (2015). Waluty alternatywne jako czynnik ograniczający niestabilność w globalnej
 • gospodarce na przykładzie bitcoina i argentyny. W: R. Sobiecki (red.), Przeciwdziałanie
 • turbulencjom w gospodarce (s. 65-88). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH
 • Wardyński i Wspólnicy. (2014). Wirtualne waluty. Warszawa: Wardyński i Wspólnicy. Pozyskano
 • z: http://www.wardynski.com.pl/gfx/wardynski/userfiles/_public/raport_o_wirtualnych_
 • walutach.pdf.
 • Zacharzewski, K. (2014). Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego. Monitor Prawniczy, (21).
 • Zacharzewski. K. (2015). Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego. Monitor Prawniczy, (4).
 • Interpretacja indywidualna z dnia 28.03.2014 r., sygn. IPPB2/436-104/14-2/MZ, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) [Konstytucja RP].
 • Uchwała nr 7/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 czerwca 2007 r. (poz. 47).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) [ustawa VAT].
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1385) – akt uchylony [EIP].
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1319, z późn. zm.) [UOKiK].
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz.U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z późn. zm.) [ustawa PIT].
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) [KSH].
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) [UZNK].
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz.U. z 2000 r. Nr 116, poz. 1216).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175) [UP].
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34d22dc4-fc86-4a7a-9a0c-a6e3402230ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.