PL EN


2018 | 28/29 | 12-15
Article title

Komunikacja pozawerbalna w glottodydaktyce

Title variants
EN
Extra verbal communication in language teaching
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article addresses the issue of codes aiding the process of acquiring and using a foreign language. The author underlines the importance of the instructor's body language, as a set of inadvertent references, which are conscious and distant from a systematic usage in language teaching. Furthermore, extra verbal forms of communication, visual materials, sound and engaging active cultural backgrounds are described. Herein, the studies on extra verbal communication in teaching language make use of anthropological ideas, cultural and linguistic studies, which contribute to the interdisciplinary nature of the work.
References
  • Głażewska E., Kusio U., 2012, Komunikacja niewerbalna. Płeć i kultura. Wybór zagadnień, Lublin.
  • Hall E.T., 1963, A System for the Notation of Proxemic Behavior, „American Anthropologist” 1963, vol. 65.
  • Jarząbek K., 2002, Mowa ciała ludzkiego [w:] Mowa ciała i jej funkcje w kulturze. Materiały z konferencji naukowej pod redakcją: Małgorzaty Jasińskiej, Joanny Kuć, Siedlce.
  • Leathers D. G., 2007, Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, Warszawa.
  • Morcinek-Abramczyk B., 2015, Pomiędzy słowem a gestem – błędy glottodydaktyczne wynikające z braku kompatybilności między językiem a mową ciała [w:] Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Błąd glottodydaktyczny nr 22, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34d6d1ea-247d-46b3-a2ca-2fa887c5fdf9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.