PL EN


2015 | 3(37) | 581-588
Article title

Serwisy opiniujące jako źródło informacji konsumenckiej

Authors
Content
Title variants
EN
Opinion giving services as a source of consumer information
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The goal of the article is to determine the place and role of opinion giving services in consumer behaviours. The discussion is conducted around the thesis saying that in the information society, opinion giving services constitute an important source of information for consumers in the process of selecting and purchasing both products and services. In the article the research approach based on the theoretical and empirical examinations was presented. The discussion starts with presenting a defi nition and types of opinion giving services which constitute the base for the characteristics of activities and usefulness of web portals collecting consumers opinions. The use of opinion giving services provided in the purchase process was evaluated. An essential interest in other consumers opinions, placed in Internet, was observed together with perceiving them as credible. Positive assessment of the functionality of opinion giving services was noticed.
PL
Celem artykułu jest określenie miejsca i roli serwisów opiniujących w zachowaniach rynkowych konsumentów. Rozważania prowadzone są wokół tezy: w dobie społeczeń- stwa informacyjnego serwisy opiniujące stanowią dla konsumentów ważne źródło informacji w procesie wyboru oraz zakupu produktów i usług. W artykule zaprezentowano podej- ście badawcze oparte o kwerendę piśmiennictwa oraz badania empiryczne. Wychodząc od defi nicji i rodzajów serwisów rekomendacyjnych, przybliżono charakterystykę działania i użyteczności portali internetowych gromadzących opinie konsumentów. W szczególności na podstawie badań dokonano oceny wykorzystania serwisów opiniujących w procesie zakupowym. Zaobserwowano istotne zainteresowanie opiniami innych umieszczanymi w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach w Internecie, postrzeganie ich jako wiarygodnych oraz pozytywną ocenę funkcjonalności serwisów rekomendacyjnych.
Contributors
References
  • Anders, K. (2012). Zakupy na chłodno i na gorąco. Mark. Prakt., 10(176), 30–32.
  • Bylok, F. (2013). Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Katowice: Śląsk Wyd. Nauk.
  • East, R., Wright, M., Vanhuele, M. (2011). Zachowania konsumentów. Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Fura, P. (2014). Kiedy rekomendacje działają. Mark. Prakt., 9(199), 22–24.
  • Jaciow, M., Wolny, R. (2011). Polski e-konsument, typologia, zachowania. Gliwice: Helion.
  • Karwatka, T. (2012). Jak kupują klienci online. Mark. Prak., 9(175), 22–25.
  • Kolny, B., Kucia, M., Stolecka, A. (2011). Produkty i marki w opinii e-konsumentów. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
  • Stasiuk, K., Maison, D. (2014). Psychologia konsumenta. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
  • Wójcicki, P. (2013). Zwrot w stronę rekomendacji. Mark. Prakt., 3(181), 12–14.
  • Zasady pisania opinii. Pobrano 15 grudnia 2014 z: https://www.opineo.pl/i/dla-uzytkownika/zasady-pisania-opinii.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34d6f3a4-66e8-41f7-b3dc-d1411c0fc0e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.