PL EN


2016 | 5 | 7 | 8-27
Article title

Wyłączenie dystrybucji selektywnej spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

Authors
Content
Title variants
EN
Exemption of the Selective Distribution from the Prohibition of Agreements Restricting Competition
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy stosowania wyłączeń grupowych i wyłączenia indywidualnego do systemów dystrybucji selektywnej. Autor analizuje warunki skorzystania z polskiego i europejskiego ogólnego wyłączenia grupowego dla porozumień wertykalnych oraz możliwość łączenia dystrybucji selektywnej z najpopularniejszymi ograniczeniami dodatkowymi. Autor przedstawia także metodologię stosowaną w orzecznictwie europejskim przy stosowaniu indywidualnego wyłączenia do dystrybucji selektywnej i bada relacje przesłanek wyłączenia indywidualnego do ogólnych przesłanek zakazu porozumień ograniczających konkurencję.
EN
The article studies the application of block exemptions and individual exemption to selective distribution systems. The author examines the conditions of applying Polish and European general block exemption and the possibility of combining selective distribution with common additional restrictions. Also, the article describes the methodology used by the European courts to individually exempt selective distribution systems and examines the relation of the prerequisites of individual exemption and the Metro doctrine.
Year
Volume
5
Issue
7
Pages
8-27
Physical description
Dates
published
2016-11-30
online
2016-11-30
Contributors
author
 • Adwokat; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; członek Instytutu Allerhanda. Specjalizuje się w prawie konkurencji i prawie własności intelektualnej, maciej.marek@gmail.com
References
 • ---
 • Accardo, G. (2011). Vertical Antitrust Enforcement: Transatlantic Perspectives on Restrictions of Online Distribution Under EU and U.S. Competition Laws (SSRN Scholarly Paper No. ID 2038239). Rochester, NY: Social Science Research Network. Pobrano z: http://papers.ssrn.com/abstract=2038239.
 • Bolecki, A. (2013a). Cechy szczególne franczyzy w prawie ochrony konkurencji. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2(7), 59–77.
 • Bolecki, A. (2013b). Ograniczenia w sprzedaży przez Internet w umowach dystrybucyjnych. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2(3), 23–44.
 • Bundeskartellamt. (2013, październik). Vertical Restraints in the Internet Economy. Zaprezentowano na Spotkaniu Grupy Roboczej ds. Prawa Konkurencji. Pobrano z: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Diskussions_Hintergrundpapiere/Vertical%20Restraints%20in%20the%20Internet%20Economy.pdf?__blob=publicationFile&v=2.
 • Faull, J., Kjølbye, L., Henning, L., i Nikpay, A. (2014). Article 101. W: J. Faull, A. Nikpay (red.), The EU Law of Competition. Oxford: Oxford University Press.
 • Gurin, A. i Peepkorn, L. (2014). Vertical Agreements. W: J. Faull, A. Nikpay (red.), The EU Law of Competition. Oxford: Oxford University Press.
 • Kohutek, K. (2008a). Dystrybucja selektywna na gruncie polskich i wspólnotowych regulacji prawa konkurencji. W: A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny (red.), Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kohutek, K. (2008b). System dystrybucji selektywnej w porządku wspólnotowego prawa konkurencji. Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, (6), 40–48.
 • Kohutek, K. (2011). Internetowa dystrybucja towarów w prawie konkurencji (ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Komisji do rozporządzenia nr 330/2010 w sprawie porozumień wertykalnych). Przegląd Prawa Handlowego, (11), 36–43.
 • Lang, J.T. (1985). Selective distribution. Fordham International Law Journal, 8(1), 323–361.
 • Miąsik, D. (2009). komentarz do art. 8 u.o.k.k. W: T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz (1. wyd.). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Montag, F. i Janssens, T. (2004). Article 81(3) in the Context of Modernisation – A Lawyers View. W: D. Geradin (red.), Modernisation and Enlargement: Two Major Challenges for EC Competition Law. Antwerp: Intersentia nv.
 • Piszcz, A. (2013). Przegląd zmian w polskim prawie antymonopolowym w roku 2012. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2(3), 84–91.
 • Piszcz, A., Jurkowska-Gomułka, A., Stankiewicz, R., i Grzejdziak, Ł. (2014). komentarz do art. 8 u.o.k.k. W: T. Skoczny (Red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz (2. wyd.). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Sage, E.D. (2008). Wyłączenie grupowe dla porozumień wertykalnych. W: A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny (red.), Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Skoczny, T. (1995). Zakaz porozumień ograniczających konkurencję a selektywna dystrybucja. Warszawa: Urząd Antymonopolowy (Seria PHARE).
 • Targański, B. (2013). Sprzedaż aktywna i pasywna w usługach marketingu internetowego. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2(5), 18–26.
 • Wijckmans, F. i Tuytschaever, F. (2011). Vertical Agreements in EU Competition Law. Oxford: Oxford University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34e140cc-03c4-4037-9d46-064d94aa6688
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.