PL EN


2017 | 22/4 | 7-20
Article title

Stanisław Swianiewicz wobec mniejszości narodowych i wielokulturowości Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
7-20
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Olsztyn
References
 • Gaziński Benon. 2010. Znaczenie pracy przymusowej w rozwoju gospodarczym ZSRR wg Stanisława Swianiewicza. W: Stanisław Swianiewicz (1899–1997) ekonomista, sowietolog, historyk. Red. Gaziński B. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM: 67–82.
 • Gaziński Benon. 2011. „Lenin jako ekonomista” w ujęciu Stanisława Swianiewicza. W: Stanisław Swianiewicz – ekonomista, sowietolog, historyk idei. Red. Gaziński B. Wyd. uzup. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM: 47–55.
 • Mackiewicz Stanisław. 1922. Wolna trybuna. „Gazeta Krajowa” 19 lipca.
 • Polska szkoła sowietologiczna 1930–1939. 2003. Red. Kornat M. Kraków: Wydawnictwo „Arcana”: 387–513.
 • Swianiewicz Maria Jolanta, Swianiewicz Eugeniusz. 2016. „Ja bez Ciebie do Polski nie pojadę”. Korespondencja rodzeństwa Swianiewiczów z lat 1945–1946 (Wilno–Workuta, Workuta–Wilno). Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM.
 • Swianiewicz Paweł. 2011. „Polityka gospodarcza Niemiec hitlerowskich” Stanisława Swianiewicza czytana po 70 latach. W: Stanisław Swianiewicz ekonomista, sowietolog, historyk idei. Red. Gaziński B. Wyd. uzup. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM: 61–64.
 • Swianiewicz Stanisław. 1922a. Ideologia młodzieży. „Gazeta Krajowa” 12 lipca.
 • Swianiewicz Stanisław. 1922b. My i Oni. „Alma Mater Vilnensis”. Jednodniówka „Dnia Akademika”.
 • Swianiewicz Stanisław. 1922c. O nacjonalizmie młodzieży. „Kurier Wileński” 13 czerwca.
 • Swianiewicz Stanisław. 1922d. W imię interesu państwowego. „Słowo” 21 listopada.
 • Swianiewicz Stanisław. 1923. O maturzystów białoruskich. „Słowo” 1 sierpnia.
 • Swianiewicz Stanisław. 1926a. Litwa i Wilno. „Kurier Wileński” 5 czerwca.
 • Swianiewicz Stanisław. 1926b. Polityka a geografia. „Kurier Wileński” 18 lipca.
 • Swianiewicz Stanisław. 1930. Lenin jako ekonomista. Wilno [opubl. w powojennej Polsce [w:] Polska szkoła sowietologiczna 1930–1939... 2003].
 • Swianiewicz Stanisław. 1965. Forced Labour and Economic Development. An Enquiry into the Experience of Soviet Industrialisation. London–New York–Toronto: Oxford University Press.
 • Swianiewicz Stanisław. 1976. W cieniu Katynia. Paryż: Instytut Literacki.
 • Swianiewicz Stanisław. 1981. USB w perspektywie historycznej. „Zeszyty Historyczne”, nr 55.
 • Swianiewicz Stanisław. 1982. The University of Wilno in Historical Perspective. „The Polish Review”, nr 27.
 • Swianiewicz Stanisław. 1996. Dzieciństwo i młodość. Warszawa: Wydawnictwo Jan Jacek Swianiewicz: 23–26.
 • Swianiewicz-Nagięć Maria. 2011a. Bibliografia prac naukowych i publicystycznych Stanisława Swianiewicza. W: Stanisław Swianiewicz ekonomista, sowietolog, historyk idei. Red. Gaziński B. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM: 189–195.
 • Swianiewicz-Nagięć Maria. 2011b. Stanisław Swianiewicz (1899–1997). W: Stanisław Swianiewicz ekonomista, sowietolog, historyk idei. Red. Gaziński B. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM: 13–21.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34e1e279-cd75-4770-aed7-23a402961a51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.