PL EN


2018 | 11 | rb.ujw.pl/social
Article title

Podbudowa konstrukcji psychicznej dziecka w aspekcie emocjonalnym i społecznym jako profilaktyka zaburzeń osobowości – konteksty szkolne i rodzinne

Content
Title variants
The foundation of a child’s mental structure as a prevention of personality disorders – school and family contexts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy rozwijania funkcji psychicznych dziecka w aspekcie emocjonalnym i społecznym w okresie wczesnoszkolnym w kontekście zapobiegania ewentualnym zaburzeniom osobowości w życiu dorosłym. Problemy dzieci i nierozwiązane kryzysy z dzieciństwa rzutują na jakość ich funkcjonowania w życiu dorosłym. Istotą tekstu jest budowanie świadomości wzorów osobowości powstających na doświadczeniach dzieciństwa i rodzajach relacji, w jakie wchodzi dziecko, oraz ich wpływ na osobowość i jej zaburzenia. Artykuł dotyka problematyki rozwoju dziecka w kontekście budowania się jego osobowości. Z tekstu wyłania się zdecydowany wniosek, iż rodzice i nauczyciele wywierają najważniejszy wpływ na rozwój społeczny, emocjonalny i moralny dziecka. W relacjach z nimi dziecko buduje umiejętności interpersonalne i uczy się budować więź z drugim człowiekiem. To sumuje się w tworzonej u dziecka osobowości.
EN
The article is about developing children’s mental functions during their early childhood education in the context of preventing potential personality disorders in adult life. The children’s difficulties and unsolved crises from childhood affect the quality of their adult life. The focus of the text is on building awareness of personality patterns, which are based on childhood experiences and the kind of relationships which a child develops, their influence on a personality and disorders. The article concentrates on problematic aspects of child development in the context of building their personality. From the text the conclusion emerges that parents and teachers have a strong impact on social, emotional and moral development. Children build interpersonal competence and learn how to build connections with other people in relation to them and how it forms a child’s personality.
Year
Issue
11
Pages
rb.ujw.pl/social
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34e41cb3-7d15-4b78-acf0-8cb68d0d52a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.