PL EN


2014 | 199 | 66-74
Article title

Weryfikacja prawa pacjenta do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych

Content
Title variants
EN
The Verification of Patient's Rights to Medical Services Financed from Public Funds
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the Polish health care system, the basic principle conditioning the access to public services financed from the public founds is the possession of proper entitlements. The study presents and systematizes the mechanisms related to ways of verification of patients entitlements to benefits financed from public funds in accordance with applicable laws. It describes the duties and powers of a service provider, beneficiary, and the process of information exchange with the principles of validation and verification of reporting data prepared by the National Health Fund.
Year
Volume
199
Pages
66-74
Physical description
Contributors
References
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
  • Portal Świadczeniodawcy, Global Services sp. z o.o., 2011.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 801.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484.
  • Sprawozdanie z działalności NFZ za 2009 r.
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Dz. U. 2003 r. Nr 128 poz. 1175.
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027.
  • Ustawa z dnia 7 września 2007 o Karcie Polaka. Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 305.
  • Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (nr 72/2011/DSOZ).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34e88a86-8a56-42c4-b3d4-1e1a8701398c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.