PL EN


Journal
2010 | 2010, nr 2 (15) | 127-136
Article title

Zastygłe i pobladłe oblicza Anioła. Przyczyny i konsekwencje kryzysu angelologii widziane przez pryzmat wybranych dzieł literackich i malarskich

Title variants
EN
Hardened and Pale Countenances of the Angel. Causes and Consequences of the Crisis of Angelology Seen through the Prism of Chosen Literary Works and Paintings
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the diagnosis of contemporary systematic angelology. The author indicates the relations between the development of theological reflection and its signs in words and images. The author treats the Enlightenment as a division line, since it was the time when the crisis of speculative angelology was finally sealed. Contemporary representations of angels are conditioned by marginalisation, epistemological agnosticism, conventionalism and practical atheism. The author discusses these problems using selected examples of the visual arts objects and literary works.
Keywords
EN
Contributors
References
 • A.J. Urban, Lexikon der Engel, Augsburg 2007.
 • H. Krauss, Mały leksykon aniołów, Poznań 2007.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • H. Oleschko, Aniołów dyskretny lot, Kalwaria Zebrzydowska 1996.
 • A. Bańka, Ens spirituals, czyli anioł w świetle tomistycznej koncepcji bytu, [w:] Anioł w literaturze i w kulturze, t. III, red. J. Ługowska, Wrocław 2006.
 • R. Giorgi, Aniołowie i demony, Warszawa 2007.
 • M. Cieński, Czy wiek XVIII potrzebował aniołów? O postawach religijnych w dobie oświecenia, [w:] Anioł w literaturze i w kulturze, t. II, red. J. Ługowska, Wrocław 2005.
 • D. Szagun, Anioł i anielskość w romantyzmie na podstawie poezji Kornela Ujejskiego i Cypriana Norwida, [w:] Anioł w literaturze i w kulturze, red. J. Ługowska, J. Skawiński, Wrocław 2004.
 • J. Krawczyk, Szkic sylwety anioła śmierci w sztuce, [w:] Anioł w literaturze i w kulturze, t. II, red. J. Ługowska, Wrocław 2005.
 • M. Cynka, Przedmowa do wydania polskiego, [w:] H. Krauss, Mały leksykon aniołów, Poznań 2007.
 • B. Leśmian, Anioł, [w:] tegoż, Poezje zebrane, Toruń 2000.
 • Handbuch der Dogmatik, Band I, red. Theodor Schneider, Düsseldorf 2006.
 • M. Żygadło, Wędrówka z aniołem, [w:] Shalom/Szalom 2009, red. A.R. Prokop, Norder-stedt 2009.
 • Ż. Groborz-Mazanek, Pakt z aniołem. Tematyka anielska w tzw. sztuce masowej i naiwnej, „Topos” 2004, nr 1–2, s. 87.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34ec8877-9614-49ee-a18c-5d5a59d320b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.