PL EN


2015 | 12 | 205-211
Article title

The role of the international public law and „soft law” in the area of alternative dispute resolution between public entities and private entrepreneurs in Poland

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the sources of public international law and so-called soft law which can be used in legislative and non-legislative actions concerning the regulations of non-judicial dispute resolution between public entities and private entrepreneurs in Poland. The analysis includes international agreements and treaties, corporate governance and public declarations on the use of ADR as those in Western Europe and the United States. In the opinion of the author these regulations should be applied as far as possible used in the Polish practice of ADR.
Year
Volume
12
Pages
205-211
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
 • Gałkowski D., Soft law w umowach handlowych z zagranicznymi partnerami, „Prawo w Firmie” 2008, nr 42.
 • Gmurzyńska E., Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, Warszawa 2014
 • Nazaruk P., Wpływ zasad corporate governance na kompetencje rad nadzorczych spółek akcyjnych w krajach Unii Europejskiej, [in:] Polskie prawo prywatne w dobie przemian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Młynarczykowi, red. W. Adamczak, Gdańsk 2005.
 • Nazaruk P., Zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki akcyjnej, Gdańsk 2013.
 • Nowak Ł., ICSID – Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwesty-cyjnych, „Biuletyn Arbitrażowy” 2006, nr 11.
 • Rola miękkiego prawa (soft law) w funkcjonowaniu organizacji gospodarczych w kontekście zasad ładu korporacyjnego (corporate governance) w polskich spółkach kapitałowych, [in:] Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka, red. W. Polak, T. Noch, Gdańsk 2008.
 • Szumański A., Arbitraż handlowy, „System Prawa Handlowego” 2015, t. 8.
 • Szumański A., Możliwy wpływ regulaminu arbitrażowego Uncitral w wersji z roku 2010 na polskie prawo arbitrażowe (zagadnienia wybrane), [in:] Księga pamiątkowa dla T. Erecińskiego, red. J. Gutowski, K. Weitz, t. II, Warszawa 2012.
 • Świątkowski M., Investment Treaty Arbitration, [in:] Arbitration in Poland, ed. B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Warszawa 2011.
 • Zagórska-Prątnicka E., Dwustronne umowy o ochronie inwestycji, „Biuletyn Arbitrażowy” 2009, nr 9.
 • Morek R., Deklaracja ADR – po polsku, http://www.rozwiązywaniesporów.pl/ 2013/06/19/deklaracja-adr-po-polsku/ (dostęp: 18.12.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34f8ed29-a83a-4aff-8abb-1d2aa826aef3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.