PL EN


2013 | 58 | 3 (350) | 90-104
Article title

Skarga na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania – zakres sądowej kontroli

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Scope Of Judicial Control Over The Activity Of Administration Bodies – Idleness And Lengthiness Of Proceedings
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the criteria for adjudicating in cases related to the idleness of an administration body or lengthy proceedings, with reference to the judicature of administrative courts. The article shows that, in the present legal status, court decisions are not limited to controlling the dates of administrative arrangements, but they also refer to the assessment of the justifiability of activities undertaken by the public administration.
Year
Volume
58
Issue
Pages
90-104
Physical description
Dates
published
2013-06
Contributors
author
References
 • Skrzydło W. 2007. W Komentarz do art. 184 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W Kon-stytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 195. Warszawa.
 • Kornacki P. 2012. „Glosa do wyroku WSA w Krakowie z dnia 20 września 2011 r”. „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 3 : 170.
 • Leszczyński L. 2012. „Skuteczny kontekst prawa – ujęcie teoretycznoprawne a praktyka stosowania prawa i sądowej kontroli administracji”. „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 3 : 46- 47.
 • Masternak-Kubiak M., T. Kuczyński. 2009. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz, 21. Warszawa.
 • Hauser R. 1999. „Założenia reformy sądownictwa administracyjnego”. Państwo i Prawo 12 : 24.
 • Adamiak B. 2003. W Model sądownictwa administracyjnego a funkcja sądownictwa administracyjnego. W Polski model sądownictwa administracyjnego, 21. Lublin.
 • Miłosz M. 2011. Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, 302. Warszawa.
 • Lewandowska K., T. Lewandowski. 2010. „Skarga na bezczynność organu administracji do sądu administracyjnego – dopuszczalność skargi”. Samorząd Terytorialny 5 : 62.
 • Grzymisławska-Cybulska M. 2012. „Bezczynność organu i przewlekłość postępowania administracyjnego w świetle nowelizacji z 3 grudnia 2010 r”. „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 5 : 52-53.
 • Hofmański P., A. Wróbel. 2010. W Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, tom 1, W Komentarz do artykułów 1-18, 364 i n. Warszawa.
 • Kmieciak Z. 2011. „Przewlekłość postępowania administracyjnego”, Państwo i Prawo 6 : 33.
 • Kornacki P. 2011. „Intertemporalne aspekty orzekania sądu administracyjnego w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania przed organem administracji publicznej”. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5 : 45 i n.
 • Skoczylas A. 2005. „Ocena przewlekłości postępowania sądowoadministracyjnego w świetle orzecznictwa ETPC i NSA (zagadnienia wybrane)”. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Admini-stracyjnego 2-3 : 56-61.
 • Dobosz P.: 2011. Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym, 73-75. Kraków.
 • Adamiak B., J. Borkowski 2012. Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, wyd. II, 111. Warszawa.
 • Adamiak B., J. Borkowski 2011. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. wyd. XI, 628. Warszawa
 • Jaśkowska M., A. Wróbel. 009. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 807. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34fbde0c-c536-4a7f-888a-dae63c3c20a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.