Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | IV | 155-170

Article title

Kształtowanie się modelu samorządu terytorialnego w Polsce po przełomie roku 1989

Title variants

EN
The development of local government in Poland after the and of 1989

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka kształtowania się samorządu terytorialnego w szczególności w okresie 25 lat wolności Polski. Zawartość treści opracowania nie wyczerpuje informacji ponieważ na ten temat jest wiele obszernych publikacji. Najnowsze pozycje były wykorzystane w tej pracy i są cytowane w przypisach. Mimo to opracowanie w przedłożonym zakresie może okazać się przydatne dla zdobywania ogólnej wiadomości. Opracowanie to zawiera najistotniejsze definicje samorządu terytorialnego i podstawowe regulacje prawne jak konstytucja czy ustawy, a w szczególności dotyczące Polski w latach 1918–1939 zwracając uwagę na ustawę z 1933 tzw. „scaleniową”. Okres po II Wojnie Światowej nie był zbyt szczęśliwym dla samorządu terytorialnego ponieważ w 1950 roku został zlikwidowany a władza polski ludowej stała się jedynym podmiotem. Dopiero po transformacji ustrojowej i wprowadzeniu gospodarki rynkowej (1989), w 1990 roku reaktywowano samorząd terytorialny i cały jego rozwój nastąpił w ostatnim ćwierćwieczu Polski. Okres ten został szczegółowo opisany w nawiązaniu do okresów wcześniejszych a szczególnie lat między pierwszą a drugą wojną światową.
EN
The paper presents the issue of shaping local government, particularly during the 25 years of the Poland’s independence. The content of this paper does not exhaust the knowledge on this matter, since there exist many other extensive publications about it. This paper was based on the latest titles on the subject, which are indicated in the footnotes. Nevertheless, the paper might be useful in acquiring the general knowledge on presented issues. The paper contains the most important definitions of the local government and basic law regulations such as constitution or laws, particularly those concerning Poland in between 1918–1939 setting the focus on the one from 1933 called “the merge law”. The period after the second World War was not very fortunate for the local government since it was eliminated and Polish People’s Republic became the only authority. Only when the transformation of the system and the implementation of market economy took place (1989); the local government was activated (1990). Its further development occured in the next quarter if the century. s period was thoroughly described with the reference to earlierperiods, particularly between the first and second World War.

Year

Volume

IV

Pages

155-170

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - student

References

 • Białocerkiewicz J., Status prawny zwierząt. Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt, Toruń 2005.
 • Bocheński J., Holandia bez myśliwych, Łowiec Polski, http://lowiecpolski.info/47-swiat/159:full:article=holandia_bez_mysliwych&greedy=1/.
 • Dz. U. 2005 Nr 127 poz. 1066.
 • Dz. U. 2008 Nr 126 poz. 810.
 • Gamelon M., Besnard A., Gaillard J.M., Servanty S., Baubet E., Brandt S., Gimenez O., High hunting pressure selects for earlier brith date: wild boar as a case study, “Evolution” 2011, vol. 65 Nr 11.
 • http://www.czempin.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=pzl_www&_PageID=21&_CAT=CZEMPIN.MATERIALY
 • http://www.newsday.co.zw/2012/12/17/banning-trophy-hunting-exposes-zim/
 • Interpelacja nr 8290 do Ministra Środowiska w sprawie polowań na ptaki, http://www. sejm.gov.pl/
 • Mały rocznik statystyczny Polski 2011, http://www.stat.gov.pl/ i http://www.pzlow.pl
 • Myśleć przed strzałem, „Łowiec Polski” 2006, nr 6.
 • Pawluk S., Historia pewnego polowania, http://www.lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=114
 • Radecki R., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Radecki R., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Radecki W., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Warszawa 2011.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 433).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. 2005 Nr 48 poz. 459).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne Dz. U. 2009 Nr 163 poz. 1303.
 • Siedlecka E., Niech żyją ptaki! Ich zabijanie to fanaberia, http://wyborcza.pl/1,75478,13192008,Niech_zyja_ptaki__Ich_zabijanie_to_fanaberia.html.
 • Siedlecka E., Niech żyją ptaki! Ich zabijanie to fanaberia, http://wyborcza.pl/1,75478,13192008,Niech_zyja_ptaki__Ich_zabijanie_to_fanaberia.html
 • Stec R., Łowiectwo w prawie europejskim, Warszawa 2006.
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. –Prawo łowieckie (t. jedn. Dz. U. z 2005, Nr 127 poz. 1066 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, (t. jedn. Dz. U. z 2003, Nr 106 poz. 1002 ze zm.).
 • Woźniak J., Michalak B., Poszukiwanie postrzałków zwierzyny grubej. Z półki myśliwego, nr 5, Poznań 2011.
 • Zyśk A., Kampania na rzecz zaprzestania polowań na ptaki „Niech żyją”, „Środowisko” 2013, nr 1.
 • Депутат Госдумы предложил полностью запретить охоту http://m.lenta.ru/ news/2013/04/01/hunt/.
 • Мимо утки, Весеннюю охоту в России могут отменить, http://www.rg.ru/2012/11/22/ ohota-site.html.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-4601

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-34fd9412-800d-413e-adb0-d6509eff51ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.