PL EN


Journal
2017 | 1(2017) | 108–120
Article title

Nuda w środowisku uniwersyteckim

Title variants
EN
Boredom in the university milieu
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nuda często jest kojarzona z edukacją na poziomie podstawowym lub średnim, jednak występuje również w środowisku akademickim. Przyznają to studenci, mniej chętnie pracownicy, jednak pojawiająca się okresowo nuda jest faktem. W artykule przedstawiono przegląd badań nad nudą w edukacji wyższej oraz wstępne wyniki jakościowego badania przeprowadzonego wśród pracowników dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Warszawskiego (indywidualne wywiady pogłębione, obserwacja uczestnicząca), dotyczącego nudy w środowisku akademickim. Omówiono sposoby postrzegania i definiowana tego zjawiska przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz ich doświadczenia związane z odczuwaniem nudy w ramach pracy na uniwersytecie (działalność naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjno-administracyjna).
EN
Boredom is frequently associated with primary or secondary education, however it is present in the university milieu as well. Students acknowledge this, university staff less willingly, but periodic boredom is a fact. This text briefly discusses the state of research on boredom in higher education and presents the preliminary results of a qualitative study conducted among teaching and research staff of the University of Warsaw (individual in-depth interviews, participant observation) on the phenomenon of boredom in the academic community. The article presents teachers’ perception and definition of boredom and their experiences with boredom resulting from their work at the university (research, teaching and organisational-administrative activities).
Journal
Year
Issue
Pages
108–120
Physical description
Dates
published
2017-03-31
Contributors
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
References
 • Baghdadchi, A. (2005). On academic boredom. Arts and Humanities in Higher Education, 4(3), 319–324.
 • Barbalet, J. M. (1999). Boredom and social meaning. The British Journal Of Sociology, 50(4), 631–646.
 • Breidenstein, G. (2007). The meaning of boredom in school lessons. Participant observation in the seventh and eighth form. Ethnography and Education, 2(1), 93–108.
 • Brissett, D. i Snow, R.P. (1993). Boredom: where the future isn’t. Symbolic Interaction, 16(3), 237–256.
 • Bruursema, K., Kessler, S. R. i Spector, P. E. (2011). Bored employees misbehaving: the relationship between boredom and counterproductive work behaviour. Work & Stress, 25(2), 93–107.
 • Campagne, D. M. (2012). Cuando el terapeuta pierde fuelle: ¿aburrimiento profesional o burnout? Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 17(1), 75–85.
 • Conrad, P. (1997). It’s boring: notes on the meanings of boredom in everyday life. Qualitative Sociology, 20(4), 465–475.
 • Csikszentmihalyi, M. (2000). Beyond boredom and anxiety. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Daniels, L. M., Stupnisky, R. H., Pekrun, R., Haynes, T. L., Perry, R. P. i Newall, N. E. (2009). A longitudinal analysis of achievement goals: from affective antecedents to emotional effects and achievement outcomes. Journal of Educational Psychology, 101(4), 948–963.
 • Davies, D. R., Shackleton, V. J. i Parasuraman, R. (1983). Monotony and boredom. W: G. R. J. Hockey (red.), Stress and fatigue in human performance (s. 1–32). Chichester: Wiley.
 • Donnelly, K. (2014). On the boredom of science: positional astronomy in the nineteenth century. The British Journal for the History of Science, 47(3), 479–503.
 • Drory, A. (1982). Individual differences in boredom proneness and task effectiveness at work. Personnel Psychology, 35(1), 141–151.
 • D’Hoest, F. i Lewis, T. (2014). Exhausting the fatigue university: in search of a biopolitics of research. Ethics and Education, 10(1), 49–60.
 • Farmer, R. i Sundberg, N. D. (1986). Boredom proneness: the development and correlates of a new scale. Journal of Personality Assessment, 50(1), 4–17.
 • Finkielsztein (2013). Nuda na zajęciach uniwersyteckich. Percepcja nudy wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego [Niepublikowana praca magisterska.] Warszawa: Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski.
 • Fisher, C. D. (1993). Boredom at work: a neglected concept. Human Relations, 46(3), 395–417.
 • Gamsby, P. (2012). The black sun of boredom: Henri Lefebvre and the critique of everyday life. Pobrano z https://zone.biblio.laurentian.ca/bitstream/10219/2018/1/Gamsby_Patrick_PhD_%20thesis.pdf
 • Goodstein, E. S. (2005). Experience without qualities: boredom and modernity. Stanford: Stanford University Press.
 • Heidegger, M. (2001). The fundamental concepts of metaphysics: world, finitude, solitude. Bloomington: Indiana University Press.
 • Hill, A. (1975). Work variety and individual differences in occupational boredom. Journal of Applied Psychology, 60(1), 128–131.
 • Hughes, E. (1984). The sociological eye. Selected papers. New Brunswick–London: Transaction Books.
 • Jackson, P. (1990). Life in classrooms. New York–
 • –London: Teachers College Press.
 • Kwieciński, Z. (1995). Socjopatologia edukacji.
 • Olecko– Białystok: Mazurska Wszechnica Nauczycielska–Trans Humana.
 • Kwiek, M. (2016). Uniwersytet w dobie przemian. Warszawa: PWN.
 • Mann, S. i Cadman, R. (2014). Does being bored make us more creative? Creativity Research Journal, 26(2), 165–173.
 • Mann, S. i Robinson, A. (2009). Boredom in the lecture theatre: an investigation into the contributors, moderators and outcomes of boredom amongst university students. British Educational Research Journal, 35(2), 243–258.
 • Mikulas, W. L. i Vodanovich, S. J. (1993). The essence of boredom. Psychological Record, 43(1), 3–13.
 • Mucha, J. (2010). Commodifying the academic system in Poland. Pobrano z http://www.isa-sociology.org/universities-in-crisis/?p=219
 • Olorunsola, E. O. (2013). An appraisal of burnout among the university lecturers in Ekiti State, Nigeria. Journal of Educational and Developmental Psychology, 3(2), 133–137.
 • O’Hanlon, J. F. (1981). Boredom: practical consequences and a theory. Acta Psychologica, 49(1), 53–82.
 • Pekrun, R., Goetz, T., Daniels, L. M., Stupnisky, R. H. i Perry, R. P. (2010). Boredom in achievement settings: exploring control–value antecedents and performance outcomes of a neglected emotion. Journal of Educational Psychology, 102(3), 531–549.
 • Pryszmont-Ciesielska, M. (2010). Ukryty program edukacji akademickiej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut–Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Sartre, J.-P. (2005). Mdłości. Kraków: Zielona Sowa.
 • Schaufeli, W. i Salanova, M. (2014). Burnout, boredom and engagement in the workplace. W: M. C. W. Peeters, J. de Jonge i T. W. Taris (red.), An introduction to contemporary work psychology (s. 293–320). New York: Wiley.
 • Simmel, G. (2005). Mentalność mieszkańców wielkich miast. W: G. Simmel, Socjologia (s. 305–315). Warszawa: PWN.
 • Sharp, J., Hemmings, B., Kay, R., Murphy, B. i Elliott, S. (2016). Academic boredom among students in higher education: a mixed-methods exploration of characteristics, contributors and consequences. Journal of Further and Higher Education. doi: http://dx.doi.org/10.1080/0309877X.2016.1159292
 • Shore, C. (2010). Beyond the multiversity: neoliberalism and the rise of the schizophrenic university. Social Anthropology, 18(1), 15–29.
 • Stańczyk, P. (2012). Nuda w szkole – między alienacją a emancypacją, Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja, 59(3), 35–56.
 • Tardieu, É (1904). Znudzenie. Studyum psychologiczne. Warszawa: Drukarnia Aleksandra Tad. Jezierskiego. Pobrano z http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=9740
 • Toohey, P. (2012). Historia nudy. Przeł. K. Ciarcińska. Warszawa: Bellona.
 • Tze, V. M., Daniels, L. M. i Klassen, R. M. (2016). Evaluating the relationship between boredom and academic outcomes: a meta-analysis. Educational Psychology Review, 28(1), 119–144.
 • Wagner, I. (2011). Polish reform of higher education: “Operation was successful and patient is dead”. Pobrano z http://www.isa-sociology.org/universities-in-crisis/?p=858
 • Winter, R. (2012). Nuda w kulturze rozrywki. Poradnik. Przeł. Z. Kasprzyk. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/1-7-finkielsztein-nuda-w-srodowisku-uniwersyteckim.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3508b21d-dbf8-426e-a26d-6aac7ddf2325
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.