PL EN


2012 | 9 | 7-26 (9)
Article title

POLITYKA NEUTRALIZACJI PRZEZ POLSKĘ NIEMIECKICH PETYCJI MNIEJSZOŚCIOWYCH DO RADY LIGI NARODÓW W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Content
Title variants
EN
POLAND’S STRATEGY TO NEUTRALIZE THE GERMAN MINORITY’S PETITIONS AT THE LEAGUE OF NATIONS IN THE INTERWAR PERIOD
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
9
Pages
7-26 (9)
Physical description
Contributors
 • Wydział Politologii, Uniwesytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Chałupczak H., 1992, II Rzeczpospolita a mniejszość polska w Niemczech, Poznań.
 • Chrzanowski F., 1929, Sprawy polsko-niemieckie na wrześniowej sesji Rady Ligi Narodów, „Strażnica Zachodnia”, nr 3.
 • Chrzanowski F., 1930, Niemieckie skargi mniejszościowe na Polskę przed Radą Ligi Narodów w latach 1920–1930, „Strażnica Zachodnia”, nr 1.
 • Korowicz M.S., 1938, Górnośląska ochrona mniejszości 1922–1937 na tle stosunków narodowościowych, Katowice.
 • Kutrzeba S., 1925, Mniejszości w najnowszym prawie międzynarodowym, Lwów.
 • Masnyk M., 1988, Prasa polska w województwie śląskim wobec ruchu polskiego na Śląsku Opolskim (1922–1933), Opole.
 • Michowicz W., 1960, Polska wobec traktatu i procedury mniejszościowej w latach 1920–1934, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno--Społeczne”, Łódź.
 • Moykowski A., 1929, Porażka niemieckiej polityki mniejszościowej w Madrycie,„Strażnica Zachodnia”, nr 1–2.
 • Połomski F., 1965, Niemiecki Urząd do spraw Mniejszości 1922–1937, Wrocław –Warszawa – Kraków.
 • Rogowski S., 1977, Komisja Mieszana dla Górnego Śląska 1922–1937, Opole.
 • Sierpowski S., 1984, Polityka mniejszościowa Niemiec w Lidze Narodów [w:] Rola mniejszości niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych w Europie 1918–1945, red. A. Czubiński, Poznań.
 • Sworakowski W., 1935, Międzynarodowe zobowiązania Polski. Komentarz do artykułu 12 Małego Traktatu Wersalskiego, Warszawa.
 • Truhart H., 1931, Voelkerbund und Minderheitenpetitionen. Ein Beitrag zum Studium des Nationalitaetenproblems, Wien – Leipzig.
 • Zaleski W.J., 1932, Międzynarodowa ochrona mniejszości, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-350ca000-88fa-4a4c-96ac-8b4a18af8ccf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.