PL EN


2015 | 4(17) |
Article title

„Eurosieroctwo” jako skutek migracji zarobkowej

Content
Title variants
EN
Euro-orphanhood as a result of economic migration
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na narastające zjawisko migracji zarobkowej i jej skutków w skali mikro w postaci eurosieroctwa. Rozważania skupiają się na ukazaniu negatywnego oraz pozytywnego oddziaływania migracji zarobkowej na rodzinę, a przede wszystkim na funkcjonujące w niej dzieci. Przedstawione zostały przeobrażenia, jakim ulegają podstawowe funkcje rodziny oraz ich wpływ na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i szkolnym dzieci w sytuacji rozłąki rodziny spowodowanej migracją zarobkową rodziców.
EN
The aim of this article is to present the phenomenon of economic migration, which is becoming widespread, and the problem of euro-orphanhood resulting from it. The main focus is on displaying both positive and negative influences of economic migration on the family, in particular on children. The article describes the process of transformation which resulted in certain changes of major functions performed by the family and the effects of the former on children’s school and family environment when they have to live without their parents due to their economic migration.
Year
Issue
Physical description
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Dates
published
2015-12-01
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-351755ff-4989-489e-b48e-dbee981f3528
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.