PL EN


2013 | 20 | 85-96
Article title

Znaczenie wiary w modlitwie o uwolnienie

Content
Title variants
EN
The importance of faith in prayer for deliverance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wiara w modlitwie o uwolnienie jest przede wszystkim odpowiedzią na dar wypędzania demonów, podarowany wszystkim wierzącym przez Jezusa Chrystusa przed Jego Wniebowstąpieniem. Teologalny kontekst wiary jest naturalnym środowiskiem dla sprawowania modlitwy o uwolnienie. Owocność posługi uwalniania jest subiektywnym kryterium oceny „jakości wiary” posługujących, jak również, ale w mniejszym stopniu, osoby proszącej o uwolnienie. Brak wiary u osoby zwracającej się z prośbą o modlitwę nie może stanowić podstawy do od-mowy przeprowadzenia tejże i udzielenia pomocy.
EN
The faith in prayer for deliverance is primarily a response to the gift to cast out demons given to all believers by Jesus Christ before His Ascension into heaven. The context of theological faith is natural environment for prayer for deliverance. Fruitfulness of the deliverance ministry is a subjective criterion for determining the „quality of their faith” speakers, as well as, but to a much lesser extent, people would ask for deliverance. The lack of the faith at the asking person cannot be an attitude of the refusal to conduct the prayer and providing assistance.
Contributors
  • od roku 2013 jest wikariuszem w parafii pw. św. Gertrudy w Darłowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-352739ce-1af6-4da8-b77a-66adc3d52bf4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.