PL EN


Journal
2016 | 1(136) | 44–57
Article title

Wykształcenie zawodowe, elastyczne zatrudnienie a podnoszenie swoich kwalifikacji

Authors
Title variants
EN
Vocational education, flexible employment and lifelong learning
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przeanalizowano sytuację związaną z podnoszeniem kwalifikacji wśród osób z wykształceniem zawodowym. Nacisk położono na zbadanie relacji między poziomem elastyczności danej formy zatrudnienia a intensywnością uczestnictwa w pozaformalnej edukacji ustawicznej. Korzystając z danych z badania Uwarunkowania decyzji edukacyjnych (z lat 2013 i 2014) skoncentrowano się na różnych typach zatrudnienia najemnego, takich jak: umowy o pracę na czas określony, nieokreślony, niestandardowe zatrudnienie w ramach kodeksu cywilnego, a także umowy na część etatu. Pokazano, że wśród osób z wykształceniem zawodowym związek między poziomem elastyczności i bezpieczeństwa danego miejsca pracy a prawdopodobieństwem uczestnictwa w edukacji jest złożony, a różnicuje go nie tylko typ umowy o pracę, lecz także wiek i płeć pracowników. Zidentyfikowano grupy pracowników, dla których elastyczne zatrudnienie wiąże się z wyższymi lub niższymi szansami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
EN
This paper investigates workers who obtained vocational education for the link between job flexibility and life long learning. Using data from the Determinants of Educational Decisions – Household Panel Survey carried out in Poland in 2013–2014, various non-standard contractual arrangements were analysed, including temporary and part time jobs, as well as various types of work contract. It was shown that for workers with vocational skills, the relationship between flexibility of job arrangements and training was complex. It varied depending not only on the type of job contract, but also on a worker’s age and gender. Types of workers who benefitted the most from flexible job arrangements with regard to educational activities were identified.
Journal
Year
Issue
Pages
44–57
Physical description
Dates
published
2016-03-31
Contributors
author
 • Katedra Ekonomii I, Szkoła Główna Handlowa
References
 • Albert, C., García-Serrano, C. i Hernanz, V. (2005). Firm-provided training and temporary contracts. Spanish Economic Review, 7(1), 67–88.
 • Arak, P., Lewandowski, P. i Żakowiecki, P. (2014). Dual labour market in Poland – proposals for overcoming the deadlock. IBS Policy Papers, 01/2014. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 • Arulampalam, W. i Booth, A. L. (1998), Training and labour market flexibility: is there a trade-off? British Journal of Industrial Relations, 36(4), 521–536.
 • Arulampalam, W., Booth, A. i Bryan, M. (2004). Training in Europe. Journal of the European Economic Association, 2(2–3), 346–360.
 • Autor, D. H. (2001). Why do temporary help firms provide free general skills training? Quarterly Journal of Economics, 116, 1409–1448.
 • Baranowska, A. (2011). Trash contracts? The impact of temporary employment on leaving the parental home in Poland. Zeszyty naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Pobrano z http://ideas.repec.org/p/isd/wpaper/44.html
 • Baranowska-Rataj, A., i I. Magda (2014). Inequality in the risk of job loss between young and prime-age workers: can it be explained by human capital or structural factors? [Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics Working Papers, 43.] Pobrano z http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/ISiD/publikacje/Documents/Working_Paper/ISID_WP_43_2014.pdf
 • Boeri, T., i Ours, J. van (2013). The economics of imperfect labor markets. Princeton University Press.
 • Bukowski, M., Lewandowski, P., Magda, I., Sarzalska, M. i Zawistowski, J. (2005). Zatrudnienie w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
 • Bukowski, M., Lewandowski, P., Magda, I., Zawistowski, J., Baranowska, A., Bober, M. i Szydlowski, A. (2006), Zatrudnienie w Polsce 2006: Produktywność dla pracy. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Cabrales, A., Dolado, J. J. i Mora, R. (2014). Dual labour markets and (lack of) on-the job training: PIAAC evidence from Spain and other EU countries. IZA Discussion Paper No. 8649. Bonn: Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit.
 • Chłoń-Domińczak, A., i Kotowska, I. E. (2015). Uwarunkowania decyzji edukacyjnych: wyniki drugiej rundy badania panelowego gospodarstw domowych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. Pobrano z http://eduentuzjasci.pl/pl/ude/223-publikacje/raport/raport-z-badania/uwarunkowania-decyzji-edukacyjnych-wyniki-drugiej-rundy-badania-skrot/1208-uwarunkowania-decyzji-edukacyjnych-wyniki-drugiej-rundy-badania-panelowego-gospodarstw-domowych-skrot.html
 • Chłoń-Domińczak, A., i Lis, M. (2013). Does gender matter for lifelong learning activity? NEUJOBS Working Paper, t. 16, Brussels: Centre for European Policy Studies. Pobrano z http://www.neujobs.eu/sites/default/files/D16.2A.pdf
 • Czapiński, J. i Panek, T. (2013). Diagnoza Społeczna, Contemporary Economics, 7. Pobrano z http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/7/issue/3.1
 • Czarnik, S. i Turek, K. (2015). Polski rynek pracy – aktywność zawodowa i struktura wykształcenia. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Gebel, M., i Baranowska-Rataj, A. (2012). New inequalities through privatization and marketization? An analysis of labour market entry of higher education graduates in Poland and Ukraine. European Sociological Review, 28(6), 729–741.
 • Golsch, K. (2003). Employment flexibility in Spain and its impact on transitions to adulthood. Work, Employment and Society, 17(4), 691–718.
 • Goudswaard, A. i Nanteuil, M. de (2000). Flexibility and working conditions. A qualitative and comparative study in seven EU member states. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 • Greene, W. H. (2003). Econometric analysis. Upper Saddle River: Prentice Hall.
 • Kalleberg, A. L. (2000). Nonstandard employment relations: part-time, temporary and contract work. Annual Review of Sociology, 26, 341–365.
 • Komisja Europejska (2011). Dorośli w systemie edukacji formalnej. Pobrano z http://eacea.ec.europa.eu/Education/eurydice/documents/thematic_reports/128PL.pdf
 • Kwiatkowski, E., Socha, M. W. i Sztanderska, U. (2001). Labour market flexibility and employment security: Poland. Genève: International Labour Organization.
 • Lewandowski, P., Keister, R. i Stroński, K. (2015). Labour market segmentation and pensions in the Polish defined-contribution scheme. IBS Working Papers, 09/2015. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 • Lis, M. i Miazga, A. (2014). Czas na jakość w szkolnictwie zawodowym. IBS Working Papers, 03/2014. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (2012a). Better Skills, better jobs, better lives: a strategic approach do skills policies. Paris: OECD Publishing.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (2012b). OECD Economic Surveys, Poland. Paris: OECD Publishing.
 • Pischke, J. S. (2001). Continuous training in Germany. Journal of Population Economics, 14(3), 523–548.
 • Rószkiewicz, M., i Saczuk, K. (red). (2014). Uwarunkowania decyzji edukacyjnych: wyniki pierwszej rundy badania panelowego gospodarstw domowych. Pobrano z http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/raporty/205-raport-z-badania/uwarunkowania-decyzji-edukacyjnych-wyniki-pierwszej-rundy-badania-panelowego-gospodarstw-domowych/1131-uwarunkowania-decyzji-edukacyjnych-wyniki-pierwszej-rundy-badania-panelowego-gospodarstw-domowych-raport-tematyczny-z-badania.html
 • Szczucka, A., Turek, K. i Worek, B. (2014). Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Trappmann, V. (2011). Precarious employment in Poland – a legacy of transition or an effect of European integration? Overview of the labour market in Poland. Employment and Economy in Central and Eastern Europe, 1, 1–22.
 • Turek, K. i Worek, B. (2015). Kształcenie po szkole. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • UNDP: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. (2007). Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym, Polska 2007. Warszawa: UNDP Warszawa.
 • Venn, D. (2009). Legislation, collective bargaining and enforcement: updating the OECD employment protection indicators. Paris: OECD Publishing.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2016/1-3-magda-wyksztalcenie-zawodowe-elastyczne-zatrudnienie.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3527464d-73f1-4fab-84d8-6d555dcfa293
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.