Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 62 | 18-46

Article title

Oniomania in the purchasing behaviour of young Polish consumers – an economic approach

Authors

Content

Title variants

PL
Oniomania w zachowaniach nabywczych polskich młodych konsumentów – ujęcie ekonomiczne

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
W artykule, w oparciu o krytyczną analizę literatury, podjęto się próby wyjaśnienia pojęcia i istoty oniomanii. W literaturze przedmiotu problem oniomanii analizowany jest w ujęciu: antropologicznym, socjopedagogicznym, psychologicznym, psychiatrycznym i ekonomicznym. Niniejsze opracowanie koncentruje się wyłącznie na ekonomicznym wyjaśnieniu kompulsywnych zakupów występujących w zachowaniach konsumenckich osób młodych. Jego celem jest uchwycenie oniomanii w postawach i zachowaniach konsumenckich osób młodych, i wykazanie, że zachowania te są determinowane cechami demograficzno-społecznymi, takimi jak: płeć, wiek, poziom zamożności i miejsce zamieszkania. W przeprowadzonym badaniu skoncentrowano się na analizie wybranych czynników (stosunek do robienia zakupów, ilość czasu spędzanego na zakupach, częstotliwość ich robienia, uczucia towarzyszące konsumentom w trakcie robienia zakupów oraz produkty najczęściej nabywane), które wpływają na kompulsywne zakupy młodych konsumentów. Narzędziem wykorzystanym do przeprowadzenia badania był autorski kwestionariusz składający się z 50 pytań zamkniętych, dotyczący alternatywnych trendów konsumenckich, w tym oniomanii. Badania zostały przeprowadzone w okresie od 1 lutego do 1 maja 2018 roku. Uczestnicy byli rekrutowani poprzez stronę internetową „ankietka.pl”, a także poprzez kanały społecznościowe, takie jak Facebook, Whatsapp, Messenger oraz pocztę elektroniczną. Aby wziąć udział w badaniu, zainteresowane osoby musiały wejść na konkretną stronę internetową, gdzie widniał przygotowany dla nich kwestionariusz. Był on także rozesłany na specjalne fora, fanepage uniwersytetów i uczelni prywatnych. W badaniu wzięły udział osoby w wieku 18–34 lata należące do pokolenia Y i Z. Z przeprowadzonego badania wynika, że młode kobiety częściej cierpią z powodu oniomanii aniżeli mężczyźni. Nie tylko kilka razy w tygodniu chodzą na zakupy i są rozluźnione podczas ich robienia, to spędzają na nich powyżej 3 godzin. Ponadto potwierdzono w badaniu pozytywną korelację ale między płcią badanych (dotyczy to głównie kobiet) a oniomanią, oraz negatywną między kompulsywnymi zakupami a poziomem wykształcenia młodych respondentów i poziomem ich rozporządzalnych dochodów.

References

 • Badora, B., Gwiazda, M., Hermann, M., Kalka, J., Moskalewicz, J. (2012). Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących w odniesieniu do hazardu, w tym problemowego (patologicznego), oraz innych uzależnień behawioralnych [Estimated prevalence and identification of risk and protective factors as regards (problem/pathological) gambling and other behavioural addictions]. Warsaw: Research report by the Public Opinion Research Centre.
 • Biolcati, R. (2017). The Role of Self-esteem and Fear of Negative Evaluation in Compulsive Buying. Frontiers in Psychiatry, 8(74), 1–8. DOI: 10.3389/fpsyt.2017.00074
 • Black, D. W., Repertinger, S., Gaffney, G. R., Gabel, J. (1998). Family history and psychiatric comorbidity in persons with compulsive buying: Preliminary findings. American Journal of Psychiatry, 155(7), 960–963. DOI: 10.1176/ajp.155.7.960
 • Christenson, G. A., Faber, R. J., de Zwaan, M., Raymond, N. C., Specker, S. M., Eckern, M. D. (1994). Compulsive buying: Descriptive characteristics and psychiatric comorbidity. Journal of Clinical Psychiatry, 55, 5–11.
 • Claes, L., Bijttebier, P., Van Den Eynde, F., Mitchell, J. E., Faber, R., de Zwaan, M. (2010). Emotional reactivity and self-regulation in relation to compulsive buying. Personality and Individual Differences, 49, 526–530. DOI: 10.1016/j.paid.2010.05.020.
 • Cohen, A. M. (2009). The emergence of a global generation. The Futurist, 43(1), 57–59.
 • D’Astous, A. (1990). An inquiry into the compulsive side of “normal” consumers. Journal of Consumer Policy, 13,15−31. DOI: 10.1007/BF00411867.
 • DeSarbo, W. S., Edwards, E. (1996). Typologies of compulsive buying behavior: A constrained cluster wise regression approach. Journal of Consumer Psychology, 5(3), 231–262. DOI: 10.1207/s15327663jcp0503_02.
 • Dittmar, H. (2005). A new look at “compulsive buying”: Self-discrepancies and materialistic values as predictors of compulsive buying tendency. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(6), 832−859. DOI: 10.1521/jscp.2005.24.6.832.
 • Djudiyah, D. (2019). Avoidance coping, contingent self-esteem dan belanja kompulsive. Jurnal Ilmiah Terapan, 7(1), 65–80. DOI:10.22219/jipt.v7i1.7836.
 • Donnelly, G., Ksendzova, M., Howell, R. T. (2013). Sadness, identity, and plastic in over--shopping: the interplay of materialism, poor credit management, and emotional buying motives in predicting compulsive buying. Journal of Economic Psychology, 39, 113–25. DOI: 10.1016/j.joep.2013.07.006.
 • Elliot, R. (1994). Addictive consumption: Function and fragmentation in postmodernity. Journal of Consumer Policy, 17, 159−179. DOI: 10.1007/BF01016361.
 • Faber, R. J., O’Guinn, T. C. (1989). Classifying compulsive consumer: Advances in the development of diagnostic tool. Advances in Consumers Research, 16, 147−157.
 • Faber, R. J., O’Guinn, T. C. (1992). A clinical screener for compulsive buying. Journal of Consumer Research, 19, 459−469.
 • Fries, K. R., Gobel, P., Lange, E. (2007). Teure Jugend. Wie Teenager kompetent mit Geld umgehen. Opladen & Farmington Hills: Barbara Budrich.
 • Grønhøj, A. (2007). The consumer competence of young adults: a study of newly formed households. Qualitative Market Research: An International Journal, 10(3), 243–264. DOI: 10.1108/13522750710754290.
 • Guerreschi, C. (2005). New addictions. Le nuove dipendenze. Internet, lavoro, sesso, cellulare e shopping compulsivo. Milano: Edizioni San Paolo.
 • Harvanko, A., Lust, K., Odlaug, B., Schreiber , L., Derbyshire, K., Christenson, G., Grant, J. E. (2013). Prevalence and characteristics of compulsive buying in college students. Psychiatry Research, 210(3), 1079–1085. DOI: 10.1016/j.psychres.2013.08.048.
 • Islam, T., Sheikh, Z., Hameed, Z., Khan, I. U., Azam, R. I. (2018). Social comparison, materialism, and compulsive buying based on stimulus-response-model: A comparative study among adolescents and young adults. Young Consumers, 19(1), 19–37. DOI: 10.1108/YC-07-2017-00713.
 • Jung, J. (2017). Impact of motives on impulsivity and compulsivity in compulsive buying behavior. Social Behavior and Personality: An International Journal, 45, 705–718. DOI: 10.2224/sbp.5885.
 • Klein, H. M. (2013). Oniomania: A look into the minds of compulsive shoppers. Retrieved from: http://www.ohelfamily.org/?q=content/oniomania-look-minds-compulsive--shoppers (2018.03.4).
 • Koran, L. M., Faber, R. J., Aboujaoude, E., Large, M. D., Serpe, R. T. (2006). Estimated prevalence of compulsive buying behavior in the United States. American Journal of Psychiatry, 163, 1806−1812. DOI: 10.1176/appi.ajp.163.10.1806.
 • Kumar, N., Kapoor, S. (2017). Do labels influence purchase decisions of food products? Study of young consumers of an emerging market. British Food Journal, 119(2), 218–229. DOI: 10.1108/BFJ-06-2016-0249.
 • Lange, E. (2012). Konsumpcja kompensacyjna, zakupoholizm oraz zadłużenie dzieci i młodzieży [Compensatory consumption, shopaholism and debt of children and the youth]. Rocznik Nauk Społecznych, 4(40), 115–130.
 • Lee, S.-H., Workman, J. E. (2015). Compulsive buying and branding phenomena. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 1, 1–12. DOI: 10.1186/s40852-015-0004-x.
 • Maccarrone-Eaglen, A., Schofield, P. (2017). Compulsive buying behavior: Re-evaluating its dimensions and screening. Journal of Consumer Behaviour. An International Research Review, 16(5), 463–473. DOI: 10.1002/cb.1652.
 • Malhotra, N. K. (2009). Marketing research: An applied orientation (6th ed.). New York: Prentice Hall.
 • McElroy, S. L., Keck, P. E. Jr., Pope, H. G. Jr., Smith, J. M., Strakowski, S. M. (1994). Compulsive buying: A report of 20 cases. Journal of Clinical Psychiatry, 55(6), 242–248.
 • Monahan, P., Black, D. W., Gabel, J. (1996). Reliability and validity of a scale to measure change in persons with compulsive buying. Psychiatry Research, 64, 59–67. DOI: 10.1016/0165-1781(96)02908-3.
 • Muroff, J., Sketekee, G., Rasmusse, J., Gibson, A., Bratiotis, C., Sorrentino, C. (2009). Group cognitive and behavioral treatment for compulsive hoarding: A preliminary trial. Depression and Anxiety, 26, 634–640. DOI: 10.1002/da.20591.
 • Müller, A., Claes, L., Georgiadou, E., Möllenkamp, M., Voth, E. M., Faber, R. J. (2014). Is compulsive buying related to materialism, depression or temperament? Findings from a sample of treatment-seeking patients with CB. Psychiatry Research, 216, 103–107. DOI: 10.1016/j.psychres.2014.01.012.
 • Müller, A., Mitchell, J. E., Crosby, R. D., Gefeller, O., Faber, R. J., Martin, A. (2010). Estimated prevalence of compulsive buying in Germany and its association with sociodemographic characteristics and depressive symptoms. Psychiatry Research, 180, 137−142. DOI: 10.1016/j.psychres.2009.12.001.
 • Müller, A., Mitchell, J. E., de Zwaan, M. (2015). Compulsive buying. The American Journal on Addictions, 24, 132–137. DOI: 10.1111/ajad.12111.
 • Niesiobędzka, M. (2010). Rola rodziny i rówieśników w procesie kształtowania się skłonności do kupowania kompulsywnego wśród nastolatków [The role of family and peers in the development of compulsive buying tendency among teenagers]. Psychologia Rozwojowa, 15(3), 71−80.
 • Ofosu, D., Gyanewa, M., Boadi, I. (2013). The Influence of Short Message Service (SMS) Advertising on the Purchase Behaviour of Young Consumers in a Tertiary Institution in Ghana. Review of Integrative Business & Economics Research, 2(2), 276–303.
 • Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od czynności – mit czy rzeczywistość [Addiction to activities – myth or reality]. Warszawa: Difin.
 • Ogińska-Bulik, N. (2014). Uzależnienia behawioralne – czym są i skąd się biorą? [Behavioural addictions – What are they and where do they come from?]. Świat Problemów, 2, 5−9.
 • Olejniczuk-Merta, A. (2001). Rynek młodych konsumentów [The market of young consumers]. Warszawa: Difin.
 • Phillips, D. M., Stanton, J. L. (2004). Age-related differences in advertising: Recall and persuasion. Journal of Targeting. Measurement and Analysis for Marketing, 13(1), 7–20. DOI: 10.1057/palgrave.jt.5740128.
 • Pracoholicy, siecioholicy, hazardziści ... uzależnienia od zachowań [Workaholics, netholics, gamblers ... addictions to behaviours]. (2015). CBOS Research Communication, No. 76. Warszawa: GUS.
 • Raudsepp, M., Parts, O. (2015). Compulsive buying behaviour in Estonian market. Economics and Business, 27(1), 81–85. DOI: 10.1515/eb-2015-0013.
 • Ridgway, N. M., Kukar-Kinney, M., Monroe, K. B. (2008). An expanded conceptualization and a new measure of compulsive buying. Journal of Consumer Research, 35(4), 622−639. DOI: 10.1086/591108.
 • Robbins, T. W., Clark, L. (2015). Behavioral addictions. Current Opinion in Neurobiology, 30, 66–72. DOI: 10.1016/j.conb.2014.09.005.
 • Roberts, J. A., Manolis, C. (2000). Baby boomers and busters: An exploratory investigation of attitudes toward marketing, advertising and consumerism. Journal of Consumer Marketing, 17(6), 481–499. DOI :10.1108/07363760010349911.
 • Schlosser, S., Black, D. W., Repertinger, S., Freet, D. (1994). Compulsive buying: Demography, phenomenology, and comorbidity in 46 subjects. General Hospital Psychiatry, 16, 205–212.
 • Shehzadi, K., Ahmad-ur-Rehman, M., Mehmood Cheema, A., Ahkam, A. (2016). Impact of personality traits on compulsive buying behavior: Mediating role of impulsive buying. Journal of Service Science and Management, 9, 416–432. DOI: 10.4236/jssm.2016.95046.
 • Spinella, M., Lester, B. Y. (2015). Compulsive buying tendencies. Psychological Reports, 117(3), 649–655. DOI: 10.2466/15.PR0.117c28z1.
 • Szulce, H. (2009). Reakcje konsumentów na działania marketingowe przedsiębiorstw handlowych [Consumers’ response to marketing activities of commercial enterprises]. In: R. Niestrój (Ed.), Tożsamość i wizerunek marketingu [Identity and image of marketing], (pp. 48–57). Warszawa: PWE.
 • Unger, A., Papastamatelou, J., Yolbulan-Okan, E., Aytas, S. (2014). How the economic situation moderates the influence of available money on compulsive buying of students – A comparative study between Turkey and Greece. Journal of Behavioral Addictions, 3, 173–181. DOI: 10.1556/JBA.3.2014.018.
 • Valence, G., D’Astous, A., Fortier, L. (1988). Compulsive buying: Concept and measurement. Journal of Consumer Policy, 11, 419−433. DOI: 10.1007/BF00411854.
 • Williams, K. C., Page, R. A. (2011). Marketing to the generations. Journal of Behavioral Studies in Business, 3(3), 1–17.
 • Williams, A. D., Grisham, J. R. (2012). Impulsivity, emotion regulation, and mindful attentional focus in compulsive buying. Cognitive Therapy and Research, 36, 451–457. DOI: 10.1007/s10608-011-9384-9.
 • Woronowicz, B. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia [Addictions. Origins, therapy, recovery]. Poznań: Media Rodzina.
 • Zalega, T. (2015). New consumer trends. In: M. Burchard-Dziubińska (Ed.), Towards a green economy. From ideas to practice, (pp. 79–92). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Zalega, T. (2019). Consumerism in the purchasing behavior of Polish seniors. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(51), 85–95. DOI: 10.17306/J.JARD.2019.01138.
 • Zawadzki, R., Chuchra, M. (2010). Role of motivational factors in the etiology of uncontrolled spending. Current Problems of Psychiatry, 11(3), 211–218.
 • Zhang, Ch., Brook, J. S., Leukefeld, C. G., De La Rosa, M., Brook, D. W. (2017). Compulsive buying and quality of live: An estimate of the monetary cost of compulsive buying among adults in early midlife. Psychiatry Research, 252, 208–214. DOI: 10.1016/j.psychres.2017.03.007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-35279fe7-eb66-4c2b-ab6a-8e69567c93d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.