PL EN


Journal
2015 | 35 | 11-22
Article title

Real socialism and the problem of real and formal socialization

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia koncepcję rozumienia realnego i formalnego uspołecznienia w kontekście historii powstania i istnienia tak zwanego realnego socjalizmu. Jest ona budowana przez analogię do Marksowskich analiz realnego i formalnego podporządkowania pracy kapitałowi. Z tej perspektywy formalne podporządkowanie pracy kapitałowi, a także formalne podporządkowanie pracy planowi są tylko pośrednio określane przez poziom rozwoju sił wytwórczych. O ich realizacji decyduje aktualny stan walki klasowej.
Journal
Year
Volume
35
Pages
11-22
Physical description
Contributors
author
References
  • A. Negri, Goodbye Mr Socialism, Warszawa 2008L. Sève, Próba wprowadzenia do filozofii marksistowskiej [An introduction to Marxist philosophy], Warszawa 1975O. Lange, Ekonomia polityczna, vol. 4, Warszawa 1983K. Marks, Kapitał 1.1 Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji, Warszawa 2013L. Althusser, E. Balibar, Reading Capital, Warszawa 1976History of the All-Union Communist Party (Bolsheviks):Short Course [История Всесоюзной Коммунистической Партии (Большевиков): Краткийкурс], Warszawa 1949A. Czubiński, Kraj Rad: lata zwycięstw i zmagań, Warszawa 1973
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-352a091e-17b8-408b-9a36-7f0a42de1a40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.