PL EN


Journal
2015 | 35 | 11-22
Article title

Real socialism and the problem of real and formal socialization

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia koncepcję rozumienia realnego i formalnego uspołecznienia w kontekście historii powstania i istnienia tak zwanego realnego socjalizmu. Jest ona budowana przez analogię do Marksowskich analiz realnego i formalnego podporządkowania pracy kapitałowi. Z tej perspektywy formalne podporządkowanie pracy kapitałowi, a także formalne podporządkowanie pracy planowi są tylko pośrednio określane przez poziom rozwoju sił wytwórczych. O ich realizacji decyduje aktualny stan walki klasowej.
Journal
Year
Volume
35
Pages
11-22
Physical description
Contributors
author
References
  • Althusser L., Balibar E. 1976. Reading Capital. WarszawaCzubiński A. 1973. Kraj Rad: lata zwycięstw i zmagań. Warszawa: IskryHistory of the All-Union Communist Party (Bolsheviks):Short Course [История Всесоюзной Коммунистической Партии (Большевиков): Краткийкурс], Warszawa 1949Lange O. 1983. Ekonomia polityczna, vol. 4, WarszawaMarks K. 2013. Kapitał 1.1 Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji. Tłum. Mikołaj Ratajczak Warszawa: PWNNegri A. 2008. Goodbye Mr Socialism, WarszawaSève L. 1975. Próba wprowadzenia do filozofii marksistowskiej [An introduction to Marxist philosophy], Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-352a091e-17b8-408b-9a36-7f0a42de1a40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.