PL EN


2015 | 12 | 24 | 15-24
Article title

Theorie-Kulturen. Ein Erfahrungsbericht

Content
Title variants
EN
Theory-Cultures. A Report from Experience
CS
Kultury teorie. Zpráva z vlastní zkušenosti
Languages of publication
DE
Abstracts
EN
From the biographical perspective of a scholar of German studies with positions formerly at the German universities of Bonn and Constance and now Charles University in Prague, the article describes the discussions about theory and literary studies since the 1980s. It focuses primarily on exchange processes among various (theoretical) cultures and at the end examines the reasons why certain obvious theory transfers had not taken place.
CS
Článek popisuje z životopisného stanoviska germanisty s dřívějším působištěm v Německu (Bonn a Kostnice) a nyní na Karlově univerzitě diskuze o literární vědě a teorii, jež se v germanistice vedly od osmdesátých let. Hlavním tématem jsou směnné procesy mezi různými kulturami (teorie). Na závěr zkoumá důvody, proč k některým nabízejícím se přenosům teorie naopak nedošlo.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-352eb36a-42e6-452e-a4c3-65f6397f08f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.