PL EN


2018 | 7 (20) nr 1 | 163-180
Article title

Trudności interpretacyjne kanonu 868 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Kwestie prawne i teologiczne

Content
Title variants
EN
Difficulties in Interpretation of Canon 868 § 2 of the 1983 Code of Canon Law. Legal and Theological Questions
FR
Difficultés d’interprétation du canon 868 § 2 du Code de Droit Canonique de 1983. Problèmes juridiques et théologiques
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wątpliwości związane z normą zawartą w kan. 868 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. pojawiają się od samego początku u wielu autorów literatury kanonistycznej. W tym kanonie znajdują odzwierciedlenie dwie fundamentalne kwestie, a mianowicie prawo do wolności religijnej, które jest jednym z podstawowych praw człowieka oraz konieczność chrztu do zbawienia. Dlatego nie jest łatwa interpretacja tego kanonu. Należy pogłębić zarówno kwestie teologiczne, jak i prawne w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z obowiązującą normą kodeksową. Opracowanie to stanowi próbę podania interpretacji, która z jednej strony wyjaśnia większość wątpliwości wynikających z przenikania się w tej normie różnych kwestii teologicznych i prawnych, z drugiej pozostaje w zgodzie z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz intencji ustawodawcy powszechnego.
EN
Doubts related to the norm contained in can. 868 § 2 of the 1983 Code of Canon Law appear from the very beginning with many authors of canonical literature. Two fundamental issues are reflected in this canon, namely the right to religious freedom, which is one of the basic human rights and on the other hand the necessity of baptism for salvation. Therefore, it is not easy to interpret this canon. Both theological and legal issues should be deepened in order to clarify any doubts related to the current canonical norm. This study is an attempt to give an interpretation, which on the one hand explains most of the doubts arising from the interpenetration of different theological and legal issues in this norm, and on the other hand, which is in accordance with the teaching of the Catholic Church and the intention of the universal legislator.
Contributors
 • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; adres do korespondencji: pl. Katedralny 14, 50-329 Wrocław, Polska, b.trojanowski@hadak.pl
References
 • Arza Artega, Antonio, and Pedro Garìn Urionabarrenechea. 1999. “Comentario al canon 868 § 2 del CIC.” Estudios Eclesiásticos 74:639-60.
 • Blanco, Maria. 2004. “C. 868.” In Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, ed. Ernest Caparros, vol. III/1, 467-70. Chicago: Wilson & Lafleur/Midwest Theological Forum.
 • Cappello, Felice. 1962. Tractatus canonico-moralis de Sacramentis. De sacramentis in genere, de Baptismo, Confirmatione et Eucharistia. Vol. 1. Ed. 7. Torino: Marietti.
 • Chiappetta, Luigi. 2011. Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale. Vol. 2. Ed. 3. Bologna: Dehoniane.
 • Daly, Brendan. 1986. “Canonical Requirements in Cases of Infant Baptism According to the 1983 Code.” Studia Canonica 20:409-38.
 • De Paolis, Valesio, and Andrea D’Auria. 2014. Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Ed. 2. Roma: Urbaniana University Press.
 • Esposito, Bruno. 2006. “Il rapporto del Codice di Diritto canonico latino con il Diritto internazionale. Commento sistematico-esegetico al can. 3 del CIC/83.” Angelicum 83:397-449.
 • Hart, Kevin T. 2000. “Parental Prerequisites for Infant Baptism.” In New Commentary on the Code of Canon Law, ed. John P. Beal, James A. Coriden, and Thomas J. Green, 1055-1057. New York–Mahwah: Paulist Press.
 • Jakubiak, Tomasz. 2013. „Intencja przyjęcia chrztu u dorosłego.” Annales Canonici 9:93-117.
 • Ombres, Robert. 2001. “«How Can This Be Justified?» Reflections on Canon 868 § 2 of the 1983 Code of Canon Law.” Ius Ecclesiae 13:461-74.
 • Redazione di Quaderni di Diritto Ecclesiale, ed. 2009. Codice di Diritto Canonico Commentato. Ed. 3. Milano: Àncora.
 • Rivella, Mauro. 1996. “Battezzare i bambini in pericolo di morte anche contro la volontà dei genitori.” Quaderni di Diritto Ecclesiale 9:66-75.
 • Sesboüé, Bernard, and Christoph Theobald. 2003. Historia Dogmatów. T. 4, Słowo Zbawienia. Tłumaczenie Piotr Rak. Kraków: Wydawnictwo „M”.
 • Św. Tomasz z Akwinu. 1984. Suma teologiczna. T. 27, Sakramenty w ogóle. Chrzest i bierzmowanie. Przełożył, objaśnieniami i skorowidzem zaopatrzył o. Pius Bełch O.P. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”.
 • Zubert, Bronisław Wenanty. 1996. „Chrzest dziecka wbrew woli rodziców. Próba krytycznej wykładni kan. 868 § 2 KPK 1983.” Prawo Kanoniczne 39, nr 3-4:43-64.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-353ea374-0aed-4c6d-8e0b-56ba9aebf882
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.