PL EN


2013-2014 | 7-8 | 273-276
Article title

Drugi po Joachimie Lelewelu? Komunikat

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
  • Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibiologicznych, Uniwersytet Warszawski
References
  • Pamiętniku o życiu Łukasza Gołębiowskiego, Warszawa 1852.
  • Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator, t. 1: Polskie i polonijne księgozbiory instytucji, oprac. B. Bieńkowska, E. Maruszak, J. Puchalski, Warszawa 2009.
  • J. Lelewel: Bibliograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtke. Historja drukarń krakowskich – tudzież Historja Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie a przydany Katalog inkunabułów polskich, t. 1-2, Wilno 1823-1826.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35455939-56fd-4b88-8f82-7731a343824e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.