PL EN


2013 | 97 | 187-200
Article title

Dilemmas of Qualitative Evaluation of Social Projects

Title variants
PL
Dylematy oceny jakościowej projektów społecznych
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Projekty społeczne charakteryzują się występowaniem "miękkich" rezultatów. Zmiany, jakie ma wywołać realizacja danego projektu ma najczęściej charakter jakościowy. Z tego względu wynika duża trudność w ocenie, czy przewidywane rezultaty projektu są współmierne do środków przewidzianych w budżecie, które są zaplanowane na jego wdrożenie. Wskazaną problematykę zobrazowano w artykule poprzez analizę studium przypadku społecznego projektu transgranicznego.
EN
A characteristic feature of social projects is that they produce ''soft'' outcomes. Changes that ought to result from execution of a given project are usually qualitative in nature. Thus, it is highly difficult to judge whether the forecast project outcomes commensurate with the funds provided for its implementation in the budget. The above issues are illustrated in the article with the use of a case study involving a social transborder project.
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • 1. Aid Delivery Methods. Volume 1: Project Cycle Management Guidelines, European Commission, Europe Aid Cooperation Office, Brussels 2004.
  • 2. Cross-Border Cooperation Programme Poland - Belarus - Ukraine 2007- -2013, European Commission, 6 November 2008 (Decision number K(2008)6411).
  • 3. Cross-Border Co-Operation Programme Poland - Belarus - Ukraine 2007-2013. Guidelines for grant applicants, Ministry of Regional Development of Poland, Territorial Cooperation Department, Warszawa 2011.
  • 4. European Neighbourhood and Partnership Instrument Cross-Border Cooperation. Strategy Paper 2007-2013. Indicative Programme 2007-2010, European Commission, 2007.
  • 5. Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
  • 6. Szot-Gabryś T., Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe. Aspekty metodologiczne i praktyczne [Infrastructure and business investment projects. Methodological and practical aspects.], DIFIN, Warszawa 2011.
  • 7. Trocki M., Zarządzanie projektami [Project Management], PWE, Warszawa 2003.
  • 8. www.eu.progressinvestment.eu/ (01.06.2012).
  • 9. www.pl-by-ua.eu/ (25.02.2012).
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-354aacfd-d3d8-4a24-8abc-e1787779734f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.