PL EN


2015 | 2 | 229-234
Article title

SALEZJAŃSKIE DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY

Content
Title variants
SALESIAN YOUTH MINISTRY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Najkrótsza definicja salezjańskiego duszpasterstwa młodzieży zawiera się w trzech pojęciach: oratorium, asystencji, systemu prewencyjnego. W Polsce salezjanie działają duszpastersko na wielu płaszczyznach zarówno w szkołach, jak i w czasie wolnym młodzieży. Młode osoby podlegające oddziaływaniu duszpasterstwa salezjańskiego w Polsce jako jego mocne strony wymieniają: odpowiedź na samotność, atmosferę domu, doświadczenie wspólnoty. Z drugiej strony młodzi ludzie zwracają salezjanom uwagę na: niedostosowanie form duszpasterstwa do współczesnych czasów, niedobór pociągających propozycji dla młodzieży, brak poważnego, partnerskiego traktowania młodzieży, brak prawdziwego, odpowiedzialnego angażowania młodych w dzieła salezjańskie, odejście od charyzmatu oraz zapraszanie młodych nie do awangardy duszpasterskiej, ale do mentalnego skansenu księdza Bosko. Dostrzeżenie mocnych stron i pewnych mankamentów stawia przed salezjanami w Polsce spore wyzwania w zakresie duszpasterstwa młodzieży. Duże znaczenie ma przede wszystkim powrót do charyzmatyczności – zainteresowanie się na nowo światem chłopców i młodych mężczyzn, a tym samym przeprowadzenie refleksji nad tym, jaki model dojrzałego mężczyzny chcemy zaproponować nastolatkom. Młodzież zachęca salezjanów również do świadomego odczytywania znaków czasu, odpowiadania na realne potrzeby środowisk, w których pracują, oraz działania wspólnotowego.
EN
The shortest definition of Salesian’s youth priesthood comprise three notions: oratorio, assist, and preventative system. In Poland Salesians act both inthe schools and youth’s free time. Young people mention these pluses of Salesian’s work: the answer to loneliness, home ambiance, and togetherness. On the other side, they find wrong ways of priesthood in this day and age, the gap of the attractive priesthood offers, the deficiency of a dense partnership and responsible engagements in Salesian works, neglect the Bosco charisma, and offering spirit museum of John Bosco instead of priesthood avant-garde. For Salesians, many challenges will come out after noticing those advantages and disadvantages. First of all, concern about boys’ and young men’s daily lives as well as making some reflections about paradigm of a mature, responsible man we want to recommend. Youth encourage Salesians to read signs of the times in the attentive way, to respond to communities’ needs they work with and also to acts of unity.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
229-234
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Bosko T. (2002) Złote myśli Księdza Bosko. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, s. 149.
  • Konstytucje Towarzystwa św. Franciszka Salezego (1984). Art. 19. Pomysłowość i umiejętność dostosowania się. Roma.
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-354e5b72-997c-4e74-8a3d-2ae4d5669d5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.