PL EN


2015 | 6 | 2 | 94-99
Article title

Korepetycje jako zjawisko społeczne

Authors
Content
Title variants
EN
Tutoring as a Social Phenomenon
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zjawisko korepetycji istnieje w Polsce od dawna, jednak wraz z upowszechnieniem społeczeństwa wiedzy, wzrostem znaczenia wykształcenia w świadomości społecznej oraz wprowadzeniem egzaminowania zewnętrznego zjawisko to znacznie się nasiliło. Powszechność korepetycji świadczy o dysfunkcji polskiej szkoły oraz o pogłębiających się nierównościach społecznych. Pomimo skali tego zjawiska ani władze oświatowe, ani politycy nie dostrzegają bądź udają, że nie widzą problemu. Ponadto, w artykule zasygnalizowane zostały najistotniejsze przyczyny i skutki korepetycji.
EN
The phenomenon of tutoring has existed in Poland for a long time. However, the development of the knowledge society, the increasing importance of education in social awareness as well as the introduction of external examinations have significantly intensified the private tuition. The universality of tutoring indicates both the dysfunction of Polish school and the deepening social inequalities. Despite the scale of this phenomenon, neither the educational authorities nor politicians realize or see the problem. In addition, the article indicates the most significant causes and effects of tutoring.
Keywords
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
94-99
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
 • Bray M. (2007): The Shadow Education Ssystem: Private Tutoring and Its Implications for Planners, Paris.
 • Bray M. (2012): Korepetycje. Cień rzucany przez szkoły, Warszawa.
 • Chodyniecka B. (2010): Korepetycje – cień polskiej szkoły, „Sedno” nr 6.
 • Długosz P. (2012): Korepetycje maturzystów pogranicza w latach 2008–2011, „Kultura i Edukacja” nr 2.
 • Góźdź J. (2012): Zjawisko korepetycji w percepcji i doświadczeniach młodzieży, „Colloquium Wydziały Nauk Humanistycznych i Społecznych” nr 3.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
 • Kowalczuk K. (2009): Rola wykształcenia i zmiany w jej społecznym spostrzeganiu w latach 1993–2009, Warszawa.
 • Lech P. (2004): Płacz i płać, „Dyrektor Szkoły” nr 1.
 • Putkiewicz E. (2005): Korepetycje – szara strefa edukacji, Warszawa.
 • Szewczyk-Jarocka M., Nowacka A. (2012): Korepetycje – współczesny problem szkolnictwa średniego w Polsce, Płock.
 • Szewczyk-Jarocka M., Nowacka A. (2013): Korepetycje – aktualny problem szkolnictwa ponadgimnazjalnego: badania w Płocku, „Notatki Płockie” nr 1/234.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35509dc2-ea82-450c-81c4-add3cedea69f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.